46 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
De Middeleeuwse bewoningssporen onder de voormalige bioscoop "Rembrandt", Grote Markt 15, Haarlem
: R58547
: S3734
Den ellendighen Staet der Nederlanden
: 102642
Gedenkbord 'Hugo Grotius 1625 De Jure Belli ac Pacis Jus Gentium 1925'
: 103386
: S7209
Grote Markt van Mechelen blijkt ouder : Opgraving toont omvangrijkere ontstaansgeschiedenis aan van historisch marktplein
: R48826
Prehistorische bewoning aan de Grote Markt te Haarlem
: R57942
Dordrecht Ondergronds : Onder straatniveau!
: R70434
: S7248
: S7379

Grote Markt

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Wikischiedam.jpg

Jeneverpanden

  • Grote Markt 4: J.F. Gudde, woonhuis van brander rond 1900.
  • Grote Markt 11: M.C. Dirkzwager, woonhuis van brander tweede helft negentiende eeuw.
  • Grote Markt 19: J.T. Beukers, kantoor rond 1900.
  • Grote Markt 21: J.T. Beukers, kantoor rond 1900.
  • Grote Markt 25: A. Daalmeijer, distillateur in tweede helft negentiende eeuw
  • Grote Markt 25: Jansen en Wouterlood, rond 1900.
  • Grote Markt 27: G.M. Ham, woonhuis brander en grutter rond 1900.
  • Grote Markt 35: W.J.M. Nolet, woonhuis van brander en distillateur rond 1900.

Bronvermelding

Lans, N. Schiedam bouwt op jeneververleden, een wandeling door de tijd. TDS drukwerken, 2000.

Omschrijving straatnaam

Van Lange Kerkstraat en Nieuwstraat naar Brede Marktsteeg en Ooi¬evaarssteeg; Centrum.

Vanaf het ontstaan van de stad zal er op deze plaats wel markt gehouden zijn. Dit vermoeden wordt versterkt door de inhoud van een akte uit 1270 waarin de woongemeenschap van toen marktrechten werd verleend. Met wat andere lokaties werd het Marktveld in 1346 door gravin Margaretha aan de stad geschonken en mogelijk is het vanaf die tijd ook de plaats waar zich het Stedehuys bevond. Zeker is dat het geval in de 16e eeuw en de naam Omme het Stedehuys, die in die tijd gebruikt werd, is daardoor goed verklaarbaar. Toen het marktveld uitgebreid werd in de richting van de Lange Kerkstraat ging men onderscheidenlijk spreken van Kleine Markt en Grote Markt. Alleen deze laatste naam heeft zich kunnen handhaven. Het gedeelte tussen Brede Marktsteeg en Ooievaarssteeg behoorde eertijds tot de Boterstraat.

Bronvermelding

Rook, W.P. Het nieuwe straatnamenboek Schiedam, Straatnamen van Schiedam: Historie en verklaring van Schiedamse straatnamen en lokatieaanduidingen, Post Scriptum, 2003.


Wiki

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies