geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Hondenslager

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Wanneer we de kerkinterieurs van schilders als Gerard Houckgeest, Emanuel de Witte, Hendrick Cornelisz van Vliet en anderen bekijken, zien we dikwijls honden in de kerk. Soms zelfs plassend tegen de kerkzuilen. Wanneer honden tijdens de kerkdienst in het godshuis aanwezig waren konden zij voor overlast zorgen. Het blaffen of onderling vechten kon de dienst danig verstoren. Om deze overlast tegen te gaan hadden kerken een hondenslager in dienst.
Het woorddeel 'slager' heeft niets met vlees uitstaande maar komt van het woord ‘slaan’. De hondenslager had de beschikking over een stok of zweep en mocht daarmee de viervoeters met harde hand de kerk uit werken.
Niet alleen de canis vulgaris moest in toom gehouden worden, ook de jeugd in de kerk had toezicht nodig. De jonge kerkgangers zaten tijdens de dienst namelijk niet bij hun ouders maar bij elkaar. En net als voor de honden was het voor deze jongens en meisjes niet altijd even gemakkelijk rustig te blijven. Ook zij werden niet zachtzinnig behandeld wanneer zij zich misdroegen. Een klap met de zweep of opsluiting in een hok viel hen dan ten deel.
Tot in de negentiende eeuw kwam het beroep van hondenslager voor. In 1562 werd in Delft Andries de hondenslager door de Oude Kerk voor zijn diensten beloond: ‘Betaelt Andries den hondtslaegher van d’Oude Kercke van dat hij op Ghoede Vrijdach de plaetse in de kercke bereyt heeft, dair die waerdeyns horen eedt doen. compt 2 sch.’.

De hondenslager zag toe op de jeugd en joeg honden de kerk uit. Fragment van een doek van Emanuel de Witte, Oude Kerk te Delft

Bron: Ambachten in oud Delft

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies