21 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S3848
De veegster
: 127054
De anatomische les van Cornelis 's-Gravensande
: 102114
Portret van Willem II (1626-1650)
: 105523
Portret van Clara van Sparwoude (circa 1530 - 1615)
: 105581
: 128052
Un émule de Vermeer et de Pieter de Hoogh, Cornélis de Man, dl. 1-3
: R41728
: S3879
Waar woonde Pieter de Hoogh?
: R73844
Portret van Koning-Stadhouder Willem III, 1650 - 1702
: 105677

Hoogh de, Pieter

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Pieter de Hoogh ca. 1660
Kunnen we hem een Delftse meester noemen? Of is de de term meester in Delft beter op zijn plaats? Pieter de Hoogh (Hooch) werd namelijk niet in Delft geboren, maar werd op 20 december 1629 in Rotterdam gedoopt (NH), als zoon van een metselaar en een vroedvrouw. In 1652 pas komen we hem tegen in Delft waar hij blijkt te werken voor een handelaar in linnen. Op 3 mei 1654 treedt Pieter in het huwelijk met Jannitgen van der Burch die op de Binnenwatersloot woont. Zij is de dochter van een aardewerkfabrikant. In februari 1655 wordt hun eerste kind (Pieter) geboren, waarna er nog zes volgen.

In dit zelfde jaar treedt hij toe tot het Sint-Lucasgilde voor kunstschilders. Maar het zou nog geruime tijd duren alvorens zijn werk voldoende zou worden gewaardeerd om er goed van te kunnen leven. Daartoe moest hij eerst zijn stijl van schilderen totaal omgooien. Dat deed hij dan ook in 1658; hij bracht meer perspectief aan in zijn werken waardoor deze meer ruimtelijk effect kregen. Bovendien schilderde hij nu lichter en voorzag hij zijn werk voortaan van een jaartal. Dit had resultaat, want zijn beste stukken komen uit de periode 1658 tot 1662.
Inmiddels was Pieter met zijn gezin naar de Amsterdamse Konijnenstraat verhuisd (ca 1660). Nu wijzigde hij opnieuw zijn stijl van schilderen; minder transparante schaduwen en een zwaardere stijl. Er werd een Pieter de Hoogh opgenomen in het dolhuis (gekkenhuis) aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam en deze overleed daar ook (1684). Het is echter niet duidelijk of het hier om vader Pieter gaat of om zijn zoon. Hoe dan ook, van vader Pieter, noch van zijn zoon, is sinds die tijd nog iets vernomen.
Van de vroegste stukken van Pieter de Hoogh zijn vooral taferelen met soldaten bekend, maar in zijn Delftse periode legde hij zich meer en meer toe op genrestukken. De Hoogh werd beïnvloed door Jan Steen, die eveneens enige tijd in Delft woonachtig was. In tegenstelling tot Steen waren de taferelen op de doeken van De Hoogh niet druk en rommelig. Ook Johannes Vermeer heeft invloed gehad op Pieter de Hoogh. Typerend aan de schilderijen van de Hoogh is dat er vrijwel altijd een doorkijkje is. Hierdoor kon de Hoogh spelen met de lichtval. Pieters leermeester zou de Haarlemse kunstschilder Nicolaes Berchem zijn geweest. Pieters achternaam kon op verschillende manieren gespeld worden, zoals wel vaker het geval was in die tijd. Zo komen we bijvoorbeeld; de Hoogh, de Hooch en de Hooge tegen.

Hieronder een citaat van de site Achter de gevels van Delft over de woning Oude Delft 161:

Deze plaquette siert de gevel van Oude Delft 161

'Willem [van der Burch] was een belangrijke magistraat. Hij was verschillende keren burgemeester, thesaurier en gecommitteerde Raden van de Ed. Groot Mog. Heeren van Holland en Friesland. Of Van der Burch een relatie had met de schilder Pieter de Hooch is niet bekend, maar een plaquette met de tekst “Pieter de Hooch knecht en schilder” in de gevel van Oude Delft 161 vestigt de aandacht op de schilder. De Hooch heeft hier omstreeks 1657/’58 een hele serie schilderijen gemaakt van binnenplaatsen en achtertuinen, waarin het poortje van het St. Hiëronymusdal duidelijk is te herkennen. Gesuggereerd is dat hij hier zou hebben gewoond. Pieter was namelijk in 1654 in Delft getrouwd met ene Anna van der Burch. Bovendien was er nog een andere relatie: de Delftse schilder Hendrick van der Burch was zijn zwager. Hij schilderde in de stijl van Pieter. Het kan ook zijn dat de magistraat Van der Burch een belangrijke opdrachtgever van De Hooch is geweest. Na zorgvuldig onderzoek in het familiearchief Van der Burch is de relatie van Pieter met deze adellijke tak van de familie niet komen vast te staan.'

Bronnen: RKD, Wikipedia, DTB-Delft, Ecartico.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies