geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Huyckmaker

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Fragment schilderij Emanuel de Witte
Een huyckmaker of hoyckmaker was iemand die mantels maakte. Een huyck kon zowel een dames- als een herenmantel zijn. Het werd ook wel kapmantel genoemd, en was een soort cape. Op de site www.beroepenvanvroeger.nl kunnen we lezen dat een huyck onder meer van borat vervaardigd werd. Men schrijft daar het volgende over: 'Borat is een bepaalde geweven stof, voorheen gewoonlijk bestaande uit zijde en wol.' Het werd voor allerlei kledingstukken gebruikt, vooral voor kousen. Maar ook voor mantels, zoals blijkt uit een opmerking gemaakt in de zeventiende eeuw. 'De huycken Diese dragen sijn van heel fijn borat.' En elders – in 1643 – wordt ook de prijs van de stof genoemd. 'Boratten van de Breete van drie quart, ende lanck van achttien tot twintich ellen, 't stuck XV gulden.'

De huyck werd ook genoemd in de werken van Joost van den Vondel: 'Want hij heeft hem om de snoode Eer heftigh becommert, ende gelijck de Chamaeleon vande lucht, alsoo heeft hij hem vande gemeene lof ende roem gevoedet, ende zijn leven onderhouden. Daerom hij oock den huyck na alle winden hing, ende allerley zeden ende manieren aennam.' 'Den huyck naar den wind hangen' wil zeggen 'zoals de wind waait, waait m’n rokje' of in dit geval m’n mantel.
In Delft woonde er een huyckmaker in de Oude Kerkstraat. Zijn naam was Bartholomeus Eewoutsz van Rijpervelt. Hij was de vader van kunstschilder Adriaen van Rijpervelt.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies