geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Musschaert, Jacob Franz

From VerhalenWiki

(Redirected from Jacob Franz Musschaert)
Jump to: navigation, search

Jacob Fransz Musschaert, ook wel Jacob Mosscher, Jacques Musscher of Jacques de Moschero genoemd. Volgens de RKD te Den Haag werd Jacob tussen 1575 en 1585 geboren in Embden (Duitsland) in een doopsgezinde familie. Echter, volgens diezelfde RKD werd Jacob in 1593 lid van het Sint-Lucasgilde in Haarlem, dat maakt een geboortejaar na 1578 onwaarschijnlijk. Hij zou dus eerder geboren moeten zijn. Ecartico geeft als geboorteplaats Antwerpen op. Hoe dan ook, van 1593 tot 1604 was Jacob in Haarlem werkzaam. Vanuit Haarlem verhuisde Jacob nogmaals, dit keer naar Delft (1604). Ook hier werd hij lid van het Delftse Sint-Lucasgilde (1612, 1613). Hij schilderde met olieverf.
Jacob trouwde op 12 januari 1603 met Jannetge Gerritsdochter die tegenover brouwerij de Kroon woonde. Deze brouwerij was gelegen aan het Zuideinde. Het paar vestigde zich aan de oostzijde van de Jacob Gerritstraat en kreeg nageslacht. De woning aan de Jacob Gerritstraat lag ter hoogte van de huidige huisnummers 16–18 en op dezelfde plaats waar later de schilder Abraham Ariënsz Corsendonck zou wonen. Hun zoon Jan Jacobsz Musscher werd, net als zijn vader, schilder en zal naar alle waarschijnlijkheid het vak van vader Jacob hebben geleerd. Een beroemde kleinzoon van het echtpaar is de kunstschilder Michiel van Musscher (Rotterdam 1645–1705 Amsterdam). Minder bekend is Michiels broer Marten, die eveneens schilderde.
Jacob was een van de vijf leerlingen van Karel van Mander. Een van de andere vier leerlingen was Frans Hals.
Jacob overleed in augustus 1623, hij werd op de 29ste van die maand begraven in de Oude Kerk te Delft. Zijn vrouw, Jannetje Gerrits, overleed in of na 1640.

Karel van Mander schilder boeck
Zelfportret van Jacobs kleinzoon Michiel, die eveneens kunstschilder was

Bronnen: RKD, Ecartico, DTB-Delft, ONA-Delft, ONA-Rotterdam, Historisch GIS.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies