8 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Jacob Jansz. Graswinckel, een Delftse Protestantse eremiet
: R73024
: C15269
: S3191
: S3409
De Delftsche wonderdokter
: R17926
De Delftsche wonderdokter
: R77424
De Delftsche wonderdokter
: R24000
Burgers van Delft
: E217

Graswinckel, Jacob Jansz

From VerhalenWiki

(Redirected from Jacob Jansz Graswinckel)
Jump to: navigation, search
Jacob Janszoon Graswinckel 1536–1624
Jacob Janszoon Graswinckel was een telg uit een geslacht van patriciërs en brouwers. De oudst bekende generaties van dit geslacht droegen de naam van hun brouwerij, maar gebruikten tevens al de naam Graswinckel. De oorsprong van de naam Graswinckel ligt mogelijk bij een driehoekig (winkel=hoek) stukje grasland bij Den Hoorn, dat bijna twee eeuwen in het bezit van deze familie bleef.

Jacob Jansz Graswinckel was de zoon van Jan Jansz Graswinckel en Geertje Jacobsdr. Zij woonden aan het Oude Delft alwaar zich heden huisnummer 205 bevindt. Jacob werd er op 25 juli 1536 geboren. Jacob zou een teruggetrokken leven gaan leiden en leefde als een bescheiden man. Maar hij hielp de armen waar hij maar kon. Hij ging medicijnen studeren om hen nog meer te kunnen helpen. En in de tuin van het ouderlijk huis kweekte hij tal van kruiden waaruit hij medicijnen kon vervaardigen. Anna Louise Geertruida (Truitje) Bosboom-Toussaint (1812–1886) beschreef zijn leven in haar boek De Delftsche Wonderdokter.
Jacob werd 88 jaar oud. Hij stierf op 10 maart 1624. Op zijn grafsteen staat te lezen:

'In dit graf rust Jacob Jansz. Graswinckel, geseit Boot, geboren 25 Julij 1536 was tot een wonder den armen rijc, hem selven arm. Sterf X Martii anno M.D.C. XXIV. Syns ouderdoms LXXXVIII'

De naam Boot zal hij wellicht gekregen hebben omdat zijn vader in brouwerij 'De Boot' woonde.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies