geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Jagersbaas

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Op de Verwersdijk ter hoogte van (heden) nummer 51 woonde jagersbaas Jan Daniëlsz de Wilde. Wanneer we vandaag de dag zijn beroep zien staan, zien we hem in gedachten al in een groen pak, een jagershoedje en een geweer over de schouder door de bossen lopen. Maar dat beeld is volledig onjuist want er wordt hier een heel ander soort jager bedoeld. Jan was een soort koppelbaas die mannen en jongens verhuurde als 'jagers' van trekschuiten.
Trekschuiten zien we in de zestiende eeuw voor het eerst verschijnen. Ze dienden voornamelijk voor personenvervoer. Zo’n boot werd getrokken door een paard of een mens. Langs het water lag het jaagpad waarover de jagers hun weg vonden of waarover het paard gejaagd werd. De jongen of het paard trok de schuit met een touw over het water voort.

Een trekschuit werd door mens of paard voortbewogen.

Op zijn weg kon de jager voor problemen komen te staan. Zo kon er struikgewas langs de oever staan of konden er scherpe bochten zijn. Het probleem met de bosschages onderving men door de treklijn hoog vast te maken. Bij scherpe bocht trachtte men een aanvaring met de wal te voorkomen door op de scherpe hoeken zogenaamde rolpalen te plaatsen, waarlangs de treklijn geleid werd.
Een goede trekschuit moest zo licht mogelijk zijn omdat anders de snelheid te laag lag. Op de schuit stond een roef als onderkomen voor de passagiers. In veel plaatsen in Nederland zijn nog restanten te vinden van jaagpaden (in Delft bijvoorbeeld – met rolpalen – langs de westkant van de Vliet en de westzijde van de Schie). In sommige gevallen wordt tot op de dag van vandaag zelfs nog de naam Jaagpad gevoerd.

Bron: Ambachten in oud Delft

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies