geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Jansz, Bruijn

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Bruijn Jansz is een zeer onbekende Delftse schilder. We weten dan ook vrijwel niets van hem. Zelfs zijn achternaam blijft een open vraag. Hij zal omstreeks 1586 geboren zijn. Bruijn Jansz de schilder huwde op 15 mei 1611 met Willemgen Davids. Voor beiden was het hun eerste huwelijk. Bruijn Jansz woonde in de Sint-Annenstraat (1611) en aan het Noordeinde (1625), maar mogelijk wordt met beide adressen het Annasteegje bedoeld dat van het Noordeinde naar de Annastraat liep. Zij zullen hun woonruimte gehuurd hebben, want Historisch GIS geeft geen hits op zijn naam i.c.m. deze straten. Ecartico vermeldt Bruijn nog een keer te Delft in 1613. Bruijn Jansz moet vóór 12 juli 1625 zijn overleden, want dat is de datum waarop zijn weduwe in ondertrouw ging met haar tweede man, een soldaat.

Noot

Er kwam bij het zoeken in de diverse Delftse archieven, waaronder verponding, weeskamer, poorters, enz. eigenlijk maar één Bruijn Jansz boven water en dat was ene Bruijn Jansz Decker. Dit zou het vermoeden kunnen wekken dat Bruijn Jansz de schilder een broer geweest kan zijn van de kunstschilders Abraham Jansz Decker en Willem Jansz Decker II die eveneens omstreeks 1586/1587 geboren werden. Echter dit is niet het geval daar Bruijn Jansz Decker in de Broerhuissteeg woonde en bovendien een echtgenote had met een andere naam dan de vrouw van Bruijn Jansz de schilder.


Bronnen: GIS, DTB-Delft, Verponding, Weeskamer, Poorters, Ecartico.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies