5 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S3848
: S7119
: S7168
: S7432
: S2937

Jeronymusbrug

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Ligging

Oude Delft en Nieuwstraat.

Vlakbij, aan de Oude Delft lag vanaf 1403 het klooster Sint-Hiëronymusdal. Het is, na de stadsbrand van 1536, afgebroken. Slechts de Sint-Hiëronymuspoort, op nummer 161, met een gevelsteen met het jaartal 1614, herinnert nog aan dit klooster van de Broeders des Gemenen Levens. De brug is naar dit klooster genoemd.
Het stadsbestuur wees op 30 december 1584 deze brug aan als riviervismarkt.

Riviervismarkt op de Jeronymusbrug omstreeks 1590

De boogbrug is in 1924 verlaagd en vernieuwd in gewapend beton.

Bronnen

P.C. Visser, Delfts bruggen, Delft: Waltman, z.j., p. 22.
Delft over bruggen, Delft: Deltech uitgevers, 1997, p. 70.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies