geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Jong(h) de, Garbrant Jansz

From VerhalenWiki

Revision as of 17:48, 7 November 2013 by Erfgoed Delft en Omstreken - Peter van der Kruk (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Garbrant Jansz de Jong(h) komen we slechts één keer tegen in de annalen van de Delftse kunsthistorie. Hij trad, samen met zijn zoon, op 11 maart 1612 op als getuige bij een testament (notaris Vranck van Uytenbrouck, inv.1531, fol. 179v). Garbrant was schilder.
Ook Garbrantsz zoon Jan Gerbrantsz de Jong was schilder. Hoewel er bij Garbrant slechts 'schilder' staat vermeld, mogen we aannemen dat hij kunstschilder was omdat dit van zoon Jan wel vaststaat. Derhalve zal Garbrant de Jong(h) één van de leermeesters van zijn zoon zijn geweest. Wat eveneens af te leiden valt uit de weinige gegevens die we wel hebben is dat Garbrants vader Jan heette. Ook is het aannemelijk dat Garbrant op het Bagijnhof woonde omdat zijn zoon vanaf dat adres in het huwelijk trad. Zoon Jan zou zich aan de oostzijde van de Verwersdijk vestigen.

Handtekeningen van de schilders Garbrant Jansz en Jan Garbrantsz

Bronnen: ONA-Delft, DTB-Delft.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies