geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Kalkmeter

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

De Gouden Eeuw was periode van economische groei. Er werd meer en meer gebouwd en om te kunnen bouwen had men cement nodig. Ten behoeve van de cementindustrie bestond er een levendige handel in kalk. En velen die hiervan een graantje mee pikten.
Zo waren er bijvoorbeeld de schippers die de kalk met hun schuiten aanvoerden. En natuurlijk de kalkdragers om deze schuiten te lossen. Verder had je handelaren in kalksteen, mensen die de kalkovens bedienden, kalkmeters, enz. Kalkmeters waren beëdigde ambtenaren in dienst van de stad. Zij hadden tot taak vast te stellen hoeveel accijns men over de verhandelde kalk verschuldigd was. Hiertoe werd de hoeveelheid kalk gemeten met gebruikmaking van een ton.
Jacob Dircksz, die in de Harmenkokslaan woonde, was zo’n beëdigd kalkmeter. Ook Pieter Corneliszoon was kalkmeter. Hij woonde in de Dronkensteeg (Donkerstraat).
De kalk, ten behoeve van de cementindustrie werd in de vorm van kalksteen of schelpen per schuit aangevoerd. Het was dan de taak van de kalkdragers om de lading te lossen. De grondstof ging vervolgens de kalkoven in. Wanneer schelpen de grondstof vormden werden in de kalkoven lagen schelpen afgewisseld met lagen turf. Na het branden zeefde men de inhoud van de oven teneinde de schelpresten te verwijderen.
Het branden was een milieuonvriendelijk proces en verspreidde een stinkende walm. Daarom moesten de kalkovens veelal buit stad of dorp gebouwd worden. Glasbergen citeert hierover uit een Leidse akte van 1545: ’want nochtans die inwoonders deser stede zeer bezwaert werden mitten roock van de calcovens [...] daer veel inconveniënten van siecten ende anders uutcomen mogen.’
Naast de kalk voor metselspecie maakte men ook een fijnere schelpkalk. Dit werd toegepast voor stucwerk.

Bedrijvigheid rondom een kalkoven
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies