geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Korenwaker

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Van sommige ambachten weten we heden ten dage de betekenis niet meer. Dan geven zelfs de archieven geen uitsluitsel meer. Eén van die ambachten is dat van koorewaecker. In Delft komen we in 1625 een koornwaecker tegen in de persoon van Cornelis Pieters.
Omdat het ambacht van korenwaker nergens beschreven lijkt te zijn, moeten we op een andere wijze trachten te achterhalen. Zo kunnen we bijvoorbeeld het woord eens goed bekijken en nagaan of er misschien sprake kan zijn van een lees- of transcriptiefout. Zou er mogelijk 'korenwerker' bedoeld worden? Ook het beroepenboek van Glasbergen verschaft geen duidelijkheid, want Glasbergen gokt er eveneens op dat het een schrijf- of vertaalfout is en vermoed dat men een torenwaecker bedoelt.
Om meer te weten te komen kunnen we in de ONA-Delft en hopen dat er in combinatie met de naam Cornelis Pieters een beroep gevonden kan worden dat enigszins lijkt op koornwaecker. Vinden we een Cornelis Gerrits die torenwachter is dan zou Glasbergen goed kunnen zitten.
Maar helaas, er is geen torenwachter met die naam gevonden. Zouden we een tweede koornwaecker vinden, dan is er duidelijk sprake van een dergelijk ambacht en kunnen we een foute transcriptie uitsluiten. Maar jammer genoeg, werd ook die niet gevonden.
Blijft nog de mogelijkheid open dat het een synoniem is voor een beroep in de korenhandel. Dan kunnen we stellen dat in de tijd waarin Pieters leefde er twee personen in de graansector werkten met de naam Cornelis Pieters. Dat waren de korenkoper Cornelis Pietersz van der Prins en korendrager Cornelis Pieters van der Pool (Poel). Verder zou het woord waker kunnen duiden op iemand die ergens toezicht op houdt; de kwaliteit van het graan wellicht? Ook dat ligt niet voor de hand omdat dit één van de taken van de korenmeter was.
Zolang we geen ondersteunend bewijsmateriaal vinden, kunnen we er alleen maar naar blijven raden.

( Uitleg gebruikte termen en afkortingen)

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies