2 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Het Kruisbroedersconvent te Schiedam
: R79198
Het Kruisbroedersconvent te Schiedam
: R21986

Kruisbroedersconvent.

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Kruisbroeders waren kloosterlingen die leefden volgens de regels van Augustinus. In 1443 werden drie broeders vanuit het klooster in Goes belast met de voorbereidingen tot stichting van een Kruisbroedersconvent in Schiedam. Tot hun taak behoorde het bouwen van een huis met kerk op een stuk grond aan de Corte Veste, de latere Broersvest. Dit land was geschonken door Daniël Janszn van Mathenesse, die daarmee een belofte uit 1433 inloste van zijn oom Adriaan van Mathenesse. Waarmee gezegd wil zijn dat de komst van de Kruisbroeders in die tijd al min of meer bekend was. Tot die schenking behoorde ook het huis Groenendaal, staande nabij de Corte Veste. De naam van dit huis kan in verband daarmee wel eens symbolisch zijn gegeven omdat bij Brussel een huis was met dezelfde naam en dat door geestverwanten van de Kruisbroeders werd bewoond. Paus Eugenius bekrachtigde op 4.05.1443 de voorwaarden tot vestiging. Het was geen klooster in de strikte betekenis van het woord. De broeders waren ook geen monniken, zij werkten aan de zielzorg in de kerk en in de wereld. Wel werd in hun huis een gemeenschapsleven geleid, d.w.z. dat zij als broeders in de orde ook de regels van Augustinus van Hippo moesten volgen. Tot het convent behoorde dus een woongebouw, de kerk maar ook een begraafplaats. De kapel bij de kerk was een geschenk van Elisabeth van Mathenesse. De vestiging verliep niet zonder problemen omdat de pastoor van de Sint Janskerk zich niet kon verenigen met de komst van de Kruisheren en eerst op 19.03.1454 werd het bestaan zodanig officieel erkend dat die dag als openingsdatum kan worden gezien. Ook was in dat jaar de bouw van het Broershuis voltooid. In 1572 werd het huis geruimd door de Geuzen. Toch bleef het convent bestaan al was het gebouw onbewoonbaar geworden. Of een deel der broeders naar elders is vertrokken is niet bekend maar wel aannemelijk. In 1577 werden de bezittingen eigendom van de stad. Van het land werd in 1584 een deel door de Vroedschap gegeven aan het Sint Jacobs Gasthuis. Een deel hield men in eigen beheer en dat verhuurde men. Het einde van het convent kwam stilaan naderbij en vond zijn feitelijk beslag met het overlijden van de laatste prior, Bernardus van Hasselt.

Rook Wim. Persoonlijk Archief.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies