geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Lijst van Predikanten 3

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

BORD III

Aanstellingsjaar Naam Afkomstig van Vertrokken naar Vertrekjaar Overleden
1707 Wilhelmus Vonk Enkhuizen Amsterdam 1710
1710 Jacobus du Pire Dordrecht ’s-Gravenhage 1713
1711 Henricus Velse
Henricus Velse
Deventer ’s-Gravenhage 1715
1714 Gerardus van Hell ’s-Hertogenbosch 1719
1716 Johannes A. Thierens Deventer 1746
1717 David van Zevenhove van Arnhem 1746
1718 Thomas van Son Oosthuizen Amsterdam 1725
1721 Henricus van Ruisch Arnhem Emeritaat 1752
1721 Albertus Haring Gouda Amsterdam 1737
1724 Wilhelmus J. Velse Breda 1742
1724 Wilhelmus Peffers Het Gasthuis Amsterdam 1742
1726 Martinus Snethlage R.zn. Kampen Amsterdam 1737
1735 Petrus onder de Wijngaard Middelburg Emeritaat 1777
1737 Adriaen van Bolnes Zwolle 1742
1742 Hermannes Engelberts Almelo Amsterdam 1743
1742 Albertus W. Arendzen Arnhem 1766
1742 Herman van Binnevest Enkhuijzen 1757
1743 Sebald G. Manger Maastricht Emeritaat 1778
1747 Willem L. Pielat Zaltbommel ’s-Gravenhage 1748
1748 Petrus Tiquet Maastricht Emeritaat 1778
1752 Jacobus van Stendel Kampen Emeritaat 1782
1758 Johannes Bertling Purmerend 1778
1766 Petrus H. Hugenholtz Zutphen Emeritaat 1805
1767 Petrus Rietveld Zwolle Emeritaat 1781
1778 Bartout van der Feen Loosdrecht Amsterdam 1782
1778 Anthonius Kuijpers Oudewater Amsterdam 1779

Lijst van Predikanten 1Lijst van Predikanten 2Lijst van Predikanten 3Lijst van Predikanten 4Lijst van Predikanten 5Lijst van Predikanten 6Lijst van Predikanten 7

Wilhelmus Vonk

Jacobus du Pire

~, Delft, 21-10-1710, (inv. 13, f. 87v.) Catharina Elisabeth du Pire, dr. van Jacobus du Pire en Elisabeth Groenen

~, Delft, 09-06-1712, (inv. 60, f. 15v.) Jacob Fredrik du Pire, zn. van Jacobus du Pire en Elisabeth Gronen

~, Delft, 01-11-1713, (inv. 13, f. 110v.) Catharina Elisabeth du Pire, dr. van Jacobus du Pire en Elisabeth Gronen

(Site) Jacobus du Pire, †, 06-09-1718


Henricus Velse

Uit Archief Delft. Onderschrift foto: *, ca. 1684, †, ca. 1744

Broer van 1724, Wilhelmus J. Velse (57)

Gerardus van Hell

(Site) Gerardus van Hel, X, Bregitta Rendorp, *, 24-10-1679,

(Site) †, Delft, 10-10-1703 Maria van Hell, dr. van Gerardus van Hell en Bregitta Rendorp

(Site) *, 25-01-1706, †, 20-02-1706 Harman van Hell, zn. van Gerardus van Hell en Bregitta Rendorp, †, 05-02-1706

(Site) Gerardus van Hel, X, mei 1710, Maria Agatha Verloo,

†, Delft, Maria Agatha Verloo, 05-05-1749, (inv. 50, Oude Kerk)

Begr. Delft, 01-11-1719, (inv. 47, Oude Kerk), Ds. Gerardus van Hel, op de voorstraet, in de kerk in een eijge graft opt Choor met 16 lijkds. na de middag, eene koets, geen kinderen

Oude Kerk, Grafsteen Hieronder leid begraven Gerardus van Hell gebooren den 6 decbr.1669 gestorven den 11 octobr. 1719 bij de 6 jaar alhier predikant geweest.


Johannes A. Thierens

David van Zevenhove

~, Delft, 27-04-1724, (inv. 60, f.110) Johanna Helena van Sevenhoven, dr. van David van Sevenhoven en Helena van Ruijven

Begr. Delft, 15-05-1724, (inv. 48, Oude Kerk) Arm kind van David van Sevenhoven

~, Delft, 16-04-1726, (inv. 60, f. 126) Sophia van Sevenhoven, dr. van David van Sevenhoven en Helena van Ruijven

David van Sevenhoven, wedn. van …., wonend alhier, bedienaar des Goddelijken woords, otr. Delft, 28-02-1733, (inv. 27, f. 22) Elisabet Venlo, wed. van Dirk Spruijt, wonend Dortrecht


Thomas van Son

Oosthuijzen, 8 km. van Purmerent

~, Rotterdam, 05-11-1651, (inv.1, index, 444) Thomas van Son, zn. van Segerus van Son, domene, en Jannetje Cornelius Groenrijs

Henricus van Ruisch

Albertus Haring

Wilhelmus J. Velse

Broer van 1711, Henricus Velse (nr. 50)

Uit: Grafmonumenten en Grafzerken, Nieuwe Kerk, 1936, (Beresteyn) Grafzerk met: Dns C.(ornelis) J.(ohannes) Velse (04-12-1788) en vr. E.(lisabeth) van Os (30-12-1788, wed van)

Begravenen:11-04-1737, juf Maria Bon, hv van Ds Wilhelmus Velse

†, Delft, 11-01-1742, (inv. 49) Wilhelmus Velzen


Wilhelmus Peffers

Portret van Martinus Snethlage (1697-1763), predikant te Delft

Martinus Snethlage R.zn.

Uit Archief Delft. Onderschrift foto: Martinus Snethlage, *, 1697, †, 1763


Petrus onder de Wijngaard

Adriaen van Bolnes

Begr. Delft, 01-02-1742, (inv. 49, Nieuwe Kerk) Adrianus van Boles, dominee

Begr. Delft, 10-02-1761, (inv. 50, Nieuwe Kerk) Oetje Blok, wed. van Adrianus Boles


Hermannes Engelberts

Albertus W. Arendzen

Herman van Binnevest

~, Delft, 15-09-1743, (inv. 61, f.9) Catharina Binnevest, dr. van Herman van Binnevest en Catharina Semeijns

Begr. Delft, 13-01-1757, (inv. 50, Nieuwe Kerk), Harmanus van Binnevest


Sebald G. Manger

Uit Archief Delft. Onderschrift foto: *, 12-08-1703, †, 07-02-1795

Begr. Delft, 15-12-1789, (inv. 52, Oude Kerk) Eva Justina Schavents, baronnesse, hvr. van Sebald Godfried Manger

Begr. Delft, 12-02-1795, (inv. 52, Oude Kerk) Sebald Godfried Manger

MANGER, SEBALD GODFRIED Predikant Het Betamelyke Stil Zyn en Vertrouwen, waarin De Liefhebbers der zuivere Waarheid hunne Sterkte vinden,

Willem L. Pielat

Petrus Tiquet

~, Delft, 13-04-1749, (inv. 14, f. 143v.) Matheus Adriaan Tiquet, zn. van Petrus Tiquet en Daria (?) Cornelia Thijssen

Begr. Delft, 07-11-1749, (inv. 50, Nieuwe Kerk) Dana Cornelia Thijsen, hvr. van Petrus Tiquet

Petrus Tiquet, wedn. van ...., wonend Delft, otr. Delft, 29-07-1752, (inv. 85, f.22) Antonia Charlotte van Goens, jd., wonend Delft

Begr. Delft, 04-01-1754, (inv. 50, Nieuwe Kerk) Dood kind van Petrus Tiquet

~, Delft, 01-03-1755, (inv. 61, 123v.) Mathijs Hendrik Tiquet, zn. van Petrus Tiquet en Antonia Charlotta van Goens

~, Delft, 13-02-1757, (inv. 15, f. 3) Rijklof Johannes Tiquet, zn. van Petrus Tiquet en Antonia Charlotta van Goens

Begr. Delft, 12-04-1757, (inv. 50, Nieuwe Kerk) Antonia Charlotta van Goens, hvr. van Petrus Fiquet

Begr. Delft, 08-03-1781, (inv. 51, Nieuwe Kerk) Petrus Tiquet


Jacobus van Stendel

Begr. Delft, 20-08-1789, (inv. 52, Nieuwe Kerk) Jacobus van Stendel

Portret van Petrus Rietveld (1739-1784), predikant

Johannes Bertling

Johannes Bertling, wedn. van …, wonend Delft, otr.Delft, 11-04-1761, (29) Clara Margaretha van der Gaaf, wonend ’s Gravenhage, wed. van Willem Carel van Tornenbergh

Begr. Delft, 05-09-1778, (inv. 51, Nieuwe Kerk) Ds. Johannes Bertling

Grafsteen, Nieuwe Kerk Johannes Bertling, VDM, *, 12-02-1718, 20 jr., predikant, †, 31-08-1778, 60 jr. + 6 mnd.

Begr. Delft, 09-08-1793, (inv. 51, Nieuwe Kerk) Clara Margaretha van der Gaaf, wed. van Johannes Bertling

Petrus H. Hugenholtz

Uit Archief Delft. Onderschrift foto: *, 1729


~, Delft, 31-08-1766, (inv. 66, f. 215v) Petrus Hugenholtz, zn. van Petrus Hermannus Hugenholtz en Maria Broes ~, Delft, 26-01-1768, (inv. 15, f. 81) Susanna Johanna Hugenholtz, dr. van Petrus Hermannus Hugenholtz en Maria Broes

Begr. Delft, 17-02-1769, (inv. 51) Arm kind van Petrus Hermannus Hugenholtz, dominee

~, Delft, 01-11-1770, (inv. 62, f. 41) Hendrika Petronella Hugenholtz, dr. van Petrus Hermannus Hugenholtz en Maria Broes

Begr. Delft, 07-08-1773, (inv. 51) Anna Maria Broes, hvr. van Petrus Hermannus Hugenholtz, dominee Predikantengraf Petrus Hermannus Hugenholtz, wedn. van…. otr. Delft, 17-08-1776, (30) Alida de Jong, jd.

Begr. Delft, 31-05-1794, (inv. 52, Nieuwe Kerk) Alida de Jong, hvr. van Petrus Hermannus Hugenholtz

Begr. Delft, 27-02-1811, (inv. 149) Petrus Hermannus Hugenholtz

Portret van Petrus Rietveld (1739-1784), predikant

Petrus Rietveld

Petrus Rietveld, otr. Delft, 16-11-1771, (inv. 86) Anna Maria Farret

~, Delft, 25-12-1772, (inv. 15, f. 125v.) Hermina Regista Rietveld, dr. van Petrus Rietveld en Anna Maria Farret

Begr. Delft, 11-01-1773, (inv. 51, Nieuwe Kerk) Armkind van Petrus Rietveld, dominee

Begr. Delft, 20-06-1774, (inv. 51, Nieuwe Kerk) Armkind van Petrus Rietveld, dominee

~, Delft, 01-01-1778, (inv. 15, f. 152) Susanna Maria Rietveld, dr. van Petrus Rietveld en Anna Maria Farret [[

Bartout van der Feen

~, Delft, 20-05-1779, (inv. 62, f. 113) Willmina Diderica van der Feen, dr. van Bartout van der Feen en Antonia Johanna Charlotta de Lille

Begr. Delft, 05-06-1779, (inv. 51, Nieuwe Kerk) Armkind van Bartout van der Feen

~, Delft, 14-11-1780, (inv. 15, f. 167v.) Bartout van der Feen, zn. van Bartout van der Feen en Antonia Johanna Charlotta de Lille

~, Delft, 12-02-1782, (inv. 15, f. 167v.) Jentje van der Veen, zn.(?) van Bartout van der Feen en Antonia Johanna Charlotta de Lille (Die naam, Jentje, = veranderd in Jan)


Anthonius Kuijpers

Uit Archief Delft. Onderschrift foto: †, Amsterdam, 1822

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies