4 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Een heilige waakt over de Mauriciusbrug : gehavende brug dateert van 1872
: R25996
: S3848
: S3075
: S2963

Mauriciusbrug

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Ligging

Oude Delft en Peperstraat.

Mauriciusbrug.png

Naar wie of wat deze brug is genoemd, is onbekend. Er wordt wel gesuggereerd dat de naamgever van de brug Sint Mauritius zou zijn, een martelaar van het Thebaans legioen, die ca. 287 is gestorven. Maar dat verklaart nog niet waarom deze brug naar hem vernoemd is. Was Sint Mauritius de patroonheilige van een gilde dat hier in de buurt bijeenkwam of het beroep uitoefende? Het feit dat de brug niet 'Sint-Mauritiusbrug' heet, zou hiertegen kunnen spreken.
De gemetselde boogbrug met ijzeren frontplaten is in 1999 geheel gerestaureerd.

Bronnen

P.C. Visser, Delfts bruggen, Delft: Waltman, z.j., p. 26.
Delft over bruggen, Delft: Deltech uitgevers, 1997, p. 69.

Foto's

https://pixotale.com/story/64388827/

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies