431 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memorietafel van Adriaen Teding van Berkhout
: 102555
Interieur van de Nieuwe Kerk in Delft
: 105363
De toren van de Nieuwe Kerk
: 105511
De Markt met op de achtergrond de Nieuwe Kerk en rechts een gedeelte van het Stadhuis.
: 105477
'Platte Grond en Doorsneden der Oude en Nieuwe Vorstelijke Grafkelders met de daar staande lijken, in het koor van de Nieuwe Kerk te Delft'
: 103757
De achterzijde van de Nieuwe Kerk te Delft.
: 102004
Weerhaan met halve bol van Nieuwe Kerk te Delft
: 105339
Stadhuis in Delft met de zijgevel van de Nieuwe Kerk
: 105526
Gezicht op het koor en de toren van de Nieuwe Kerk met het Stadhuis te Delft
: 102221
Nieuwe Kerk te Delft
: 135124

Revision history of "Nieuwe Kerk"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies