22 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Portret van de familie Van der Dussen
: 102946
Gezicht op Delft vanuit het noordwesten langs de Vliet
: 103504
Gezicht op Delft vanuit een fantasie loggia
: 103402
Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memorietafel van Adriaen Teding van Berkhout
: 102555
Delft, gezien vanuit het westen
: 103441
Portret van Willem Reyersz. de Langue
: 157477
Interieur van de Nieuwe Kerk in Delft
: 105363
Delft kort na de ontploffing van het kruithuismagazijn, 12 oktober 1654
: 103289
Portret van Hugo de Groot
: 104895
Caert Figuratief van Delft
: 104453

Nieuwe Meesters Delft

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Logo-nmd-plain.png

Over Nieuwe Meesters

Het doel van Nieuwe Meesters is het stimuleren van innovaties binnen erfgoedinstellingen door het mobiliseren van de denkkracht uit de erfgoedsector zelf.

Doelgroepen

Nieuwe Meesters is een netwerkorganisatie en richt zich primair op collega’s uit de erfgoedsector. Binnen het netwerk betrekken we ook mensen uit de creatieve industrie en onderzoeks- en onderwijsinstellingen met affiniteit voor de erfgoedsector.

Visie

Innovatieve trends en ontwikkelingen binnen de erfgoedwereld volgen elkaar in rap tempo op. Voor erfgoedinstellingen is het soms lastig om van al deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven, laat staan ze effectief in te zetten. Om innovaties in gang te zetten is soms extra expertise nodig. Nieuwe Meesters gelooft dat deze expertise beschikbaar is bij collega’s in de erfgoedsector. Via haar netwerk bemiddelt Nieuwe Meesters in het aanboren en benutten van aanwezige ideeën en kennis in de sector.

Wat doen we?

Door het inzetten van denkkracht uit de sector brengen we ideeën en kennis samen. We stimuleren en organiseren vraaggestuurde intervisiebijeenkomsten om samen met vakgenoten innovaties in gang te zetten.

Netwerk

We richten ons primair op collega’s uit de erfgoedsector. Binnen het netwerk betrekken we ook mensen uit de creatieve industrie en onderzoeks- en onderwijsinstellingen met affiniteit voor de erfgoedsector.

Bijeenkomsten

Nieuwe Meesters organiseert vraaggestuurde intervisiebijeenkomsten voor vakgenoten die werkzaam zijn in- of voor de erfgoedsector. Hier worden actuele vragen en concepten besproken, bediscussieerd, ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld.

NMD workshop.jpg

Kennis delen

Alle facetten van innovatie binnen het museale en culturele werkveld kunnen aan bod komen. Iedereen is welkom of je nu in een culturele instelling werkt, bij de creatieve industrie of onderzoek- of onderwijsinstelling. Nieuwe Meesters gelooft in het principe dat door het delen van kennis en ervaring je elkaar vooruit helpt in het opstarten van innovatieve projecten.

Inspiratie

Door met een kleine groep professionals bij elkaar te komen beogen we de kwaliteit en duurzaamheid van projecten te vergroten. Informele ontmoetingen met vakgenoten en deskundigen brengen inspiratie om vernieuwing tot stand.

Vragen

Iedereen binnen het netwerk staat vrij om vragen in te brengen. De rol van Nieuwe Meesters is dat wij de vragen verzamelen, de mensen bij elkaar brengen en de bijeenkomsten organiseren.

Je eigen intervisiebijeenkomst?

Heb je een specifieke vraag of concept idee waarvoor je het netwerk wilt inzetten? En waarbij een intervisiebijeenkomst een mogelijke de oplossing is? Stuur dan een mail naar info@nieuwemeestersdelft.nl. Wij nemen dan contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Voor de organisatie van een intervisiebijeenkomst vragen wij een kleine vergoeding van € 250 als bijdrage in de kosten van de locatie en materialen.

Lid worden?

We zijn op zoek naar enthousiaste leden die mee willen denken bij intervisiebijeenkomsten of een vraag willen inbrengen.

Organisatie

Nieuwe Meesters is medio 2016 opgestart als onderdeel van Stichting Nieuwe Meesters Delft (NMD). De bestuursleden vervullen een actieve rol binnen Nieuwe Meesters.

Bestuur

 • Frank Meijer (voorzitter)
 • Marjolein Beumer (penningmeester)
 • Linn Borghuis (secretaris)

Geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neem dan contact op via info@nieuwemeestersdelft.nl

Biografie NMD

Expertisecentrum voor erfgoed en ICT binnen de Delftse regio (2012-2015) NMD en het daarbij horende expertisecentrum voor erfgoed en ICT binnen de Delftse regio is ontstaan vanuit de 'Aanjaagfunctie Samenwerking Gemeente Delft en TU Delft op gebied van Kunst en Cultuur'. In 2012 is de stichting opgericht onder de naam 'Nieuwe Meesters Delft - Aanjagers van innovatie in erfgoed'. Het ‘Expertisecentrum voor erfgoed en ICT binnen de Delftse regio’ is in 2016 opgegaan in ‘Nieuwe Meesters: Intervisie voor digitale innovatie en erfgoed’. Stichting Nieuwe Meesters Delft bestond uit een directeur (Marjolein Beumer), bestuur (Evelien van der Kruit, Marloes Wellenberg, René Dings en Marco Streefkerk), raad van advies (afvaardiging Gemeente Delft en TU Delft), projectmedewerkers en vrijwilligers. Nieuwe Meesters Delft is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Gemeente Delft en TU Delft.

Doel

De stichting richtte zich op het samenbrengen van erfgoedinstellingen, ICT-bedrijven en kennisinstellingen in de Delftse regio. Gezamenlijk werkten zij aan de ontwikkeling van innovatieve projecten op het gebied nieuwe media en digitale innovatie. Delft is bij uitstek een inspirerende omgeving door haar rijke geschiedenis van Delfts Blauw, Vermeer en het Koningshuis, maar is ook een stad van techniek en innovatie door de vestiging van TU Delft.

Activiteiten

NMD richtte zich op de volgende activiteiten:

 • Adviseren, bemiddelen en faciliteren bij het beschikbaar maken van erfgoed en erfgoeddata voor nieuwe media en digitale toepassingen;
 • Digitaal beschikbaar stellen van informatie, expertise en resultaten van projecten;
 • Adviseren, bemiddelen en faciliteren bij het werven van fondsen en subsidies en projecten;
 • Gezamenlijk profileren van expertise en projecten. Versterken van de lokale economie door innovatie projecten;
 • Aanjagen en stimuleren van initiatieven om erfgoed toegankelijk en bereikbaar te maken voor een jong publiek.
 • Aanjagen en stimuleren van ICT projecten die duurzaam en platform onafhankelijk zijn.

Uitgevoerde activiteiten en projecten

In haar periode van bestaan diverse activiteiten en projecten uitgevoerd. Een compleet overzicht van deze activiteiten is terug te vinden op

 • Virtueel Platform: Nieuwe Meesters Delft heeft in het verleden het Virtueel Platform opgestart. Op deze website vindt u diverse projecten en producten van Delftse erfgoedinstellingen, kennisinstellingen en ICT bedrijven. Daarnaast treft u expertises op het erfgoed en ICT aan. Tot slot kunt u ook (verwijzingen naar) datasets bekijken.
 • Expeditie Wikipedia web-app: Nieuwe Meesters Delft ontwikkelt in opdracht van Stichting Academisch Erfgoed (SAE) een web-app waarin expedities van verschillende universiteiten zichtbaar worden. Op een laagdrempelige wijze worden onderzoeksdata, verhalen en collecties digitaal beschikbaar gesteld voor een breed publiek. De web-app wordt gebaseerd op de app die door TU Library ontwikkeld is voor de expeditie van Vening Meinesz.
 • Project Onderzoek Vening Meinesz-expeditie: Exact 75 jaar geleden, in 1935, maakte de Nederlandse geofysicus en geodeet Felix Andries Vening Meinesz (1887-1966) een oversteek over de Indische Oceaan. Deze bijzondere en belangrijke expeditie zal na 75 digitaal beschikbaar komen voor scholieren, studenten, medewerkers, onderzoekers en bewoners van Delft. Als onderdeel van het project zullen alle data, collecties en verhalen van de Vening Meinesz-expeditie beschikbaar gemaakt worden via Wikipedia, WikiCommons en WikiDelft.
 • Enquête t.b.v. Mini-symposium 'ICT en Erfgoed voor Dummies': Op 23 september 2013 organiseerde Nieuw Meesters Delft het Mini-symposium 'ICT en Erfgoed voor Dummies'. Vragen en knelpunten op het gebied van ICT & Innovatie kwamen daar aan de orde. Om uw vragen vooraf in beeld te krijgen, hebben we een enquête samengesteld.
 • Inventarisatie Delftse ICT-sector: Het Virtueel Platform is onderdeel van Nieuwe Meesters Delft, hét expertisecentrum voor erfgoed en ICT in de Delftse regio. Op deze website vindt u diverse projecten en producten van Delftse erfgoedinstellingen, kennisinstellingen en ICT bedrijven. Daarnaast treft u expertises op het erfgoed en ICT aan. Tot slot kunt u ook (verwijzingen naar) datasets bekijken.
 • Project 'Het Duel' Museum Prinsenhof Delft: Museum Het Prinsenhof werkt samen met Ludis Studio voor de interactieve spelelementen, met Edu-Sign voor de onderwijskundige aanpak en met Nieuwe Meesters Delft aan het educatieve project Het Duel.
 • Deelname bijeenkomst Kennisalliantie, Ronde Tafel Bijeenkomst 'Dutch IT Delta' Kennisalliantie 11 april 2013: Hoe is het contact tussen ICT bedrijven en gemeentes? Wat kan er gedaan worden aan het negatieve imago van het ICT vak? Dergelijke vragen stonden centraal bij de Ronde Tafel Bijeenkomst 'Dutch IT Delta' georganiseerd door de Kennisalliantie op 11 april.
 • Workshops Erfgoed en Innovatie De Witte Roos: Virtuele mogelijkheden. Brainstormsessies innovatie Delfts Erfgoed. Op 8 maart 2013 vond alweer de derde workshop plaats die door de Nieuwe Meesters Delft is georganiseerd in het kader van het aanjagen van Delftse projecten op het gebied van Erfgoed en Innovatie. De eerste workshop vond plaats op 10 december 2012 en ging over de Architectuurgids. De tweede vond plaats op 18 december 2012 en ging over (het fysieke pand) Huis de Witte Roos. Deze derde workshop ging over het virtuele deel van de innovatie voor de Witte Roos en werd geleid door Tamara van Zwol van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. 
 • Virtuele reconstructie gestolen beeld van Prometheus: Nieuwe Meesters Delft werkte mee om het gestolen beeld van Prometheus bij TU Delft te vervangen door een virtuele reconstructie.

Netwerk en partners

Het netwerk werd financieel en fysiek ondersteund door diverse instellingen en bedrijven, die als partner of netwerklid aan het initiatief waren verbonden.

Netwerkleden Nieuwe Meesters Delft

 • Something Extra (sinds januari 2014)
 • Erfgoed Leiden e.o. (sinds december 2013)
 • Weleer erfgoedcommunicatie, presentatie en advies (sinds december 2013)
 • Efika/At Losk bv (sinds september 2013)
 • Tremani (sinds juli 2013)
 • Sping B.V. (sinds juni 2013)
 • ICT-Kring Delft (sinds juni 2013)
 • West Consulting B.V. (sinds juni 2013)
 • Vang communicatie (sinds maart 2013)
 • Stichting Architectuurgids Delft (sinds maart 2013)
 • Cit (sinds februari 2013)
 • Kiss the Frog (sinds januari 2013)

Partners

 • TU Delft Library (2013, 2014)
 • Museum Prinsenhof Delft (2014)

Contact

E-mail: info@nieuwemeestersdelft.nl

Volg ons via: 

Twitter:  @NieuweMeestersD

Facebook:  NieuweMeestersDelft

LinkedIn:  NieuweMeestersDelft

Flickr:  NieuweMeestersDelft

YouTube:  NieuweMeestersDelft

Vragen

Wilt u een vraag inbrengen voor een intervisiebijeenkomsten of deelnemen aan ons netwerk? Neem dan contact op via info@nieuwemeestersdelft.nl

Administratieve gegevens

Inschrijving Kamer van Koophandel Den Haag: 56706782

Voormalige website: www.nieuwemeestersdelft.nl

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies