geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Palamedes III, Palamedesz

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Hier kunt u de tekst ingeven.

Palamedes Palamedesz III was een telg uit een Delfts geslacht van kunstschilders. Hij werd geboren in Delft en overleed te Breda. Naar alle waarschijnlijkheid was hij een zoon van Palamedes Palamedesz I en Marija Eeuwouts. Zij brachten namelijk op 26 maart 1631 een zoon, genaamd Palamedes Palamedesz, naar het doopvont. Palamedes Palamedesz III kan het schilderen geleerd hebben van zijn mogelijke vader Palamedes Palamedesz II of van zijn vermoedelijke oom Anthonie Palamedesz. Het is onduidelijk of Palamedes III gehuwd is geweest. Bij zijn overlijden werd met geen woord gerept over een echtgenote, noch over het gegeven of hij al dan niet als weduwnaar overleed. Toch is het niet ondenkbaar dat hij de Palamedes was die in 1655 gehuwd was met Anneken Cornelissen en dat jaar in Drunen een zoon liet dopen. Mogelijk heeft hij na het overlijden van Anneken zijn schilderspalet aan de wilgen gehangen om een carrière in het leger op te bouwen. Palamedes nam zijn intrek in herberg de Ossenkop te Breda en leefde er vrolijk op los. Tenminste twee werken van zijn hand zijn bewaard gebleven; het zijn twee schoorsteenstukken die zich in het stadhuis van Nijmegen bevinden en lange tijd ten onrechte aan Palamedes Palamedesz II waren toegeschreven. Onderzoek van de handtekeningen bracht in 2018 uitsluitsel. Palamedes Palamedesz III overleed op 20 december 1683 te Breda in genoemde herberg aan de Grote Markt. De 28ste die maand werd hij in de Grote Kerk van Breda begraven. veel kunstliefhebbers in de regio Breda beschikten over werk van deze Bataille schilder. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen rond Palamedes Palamedesz III. Daarom is nader onderzoek gewenst.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies