32 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Catalogus van de verzameling Nederlandsch aardewerk door IDA C.E. Peelen, (collectie Mr. A.H.H. van der Burgh)
: R53343
De dagtaak van de museumdirectrice mej. Ida C.E. Peelen
: R54459
Museum directrice Ida C.E. Peelen
: R65673
Een bezoek aan Museum "Huis Lambert van Meerten' te Delft, bij de directrice mej. Ida C.E. Peelen
: R79236
Ida Peelen, de eerste en enige vrouwelijke directeur van Museum Mesdag, 1929-1934
: R18232
: 136325
Rijksmuseum "Huis Lambert van Meerten" te Delft Gids
: R64635
Tegeltableaux in het rijksmuseum "Huis Lambert van Meerten"te Delft
: R64636
Gids Rijks-museum "Huis Lambert van Meerten" te Delft
: R69393
Rijksmuseum "Huis Lambert v. Meerten", Inventaris van de Kunstvoorwerpen, 1908-1909
: R69878

Revision history of "Peelen, Ida"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies