2 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: C1576
Paulus Potter, 1625-1654
: R63304

Potter, Paulus

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
De beroemde stier van Paulus Potter werd in Delft geschilderd
Of we Paulus Potter tot de Delftse Meesters mogen rekenen is zeer de vraag. Hij was weliswaar een meester-schilder en hij stond vanaf 6 augustus 1646 ingeschreven bij het Delftse Sint-Lucasgilde voor kunstschilders. Echter, het is maar de vraag of hij ooit in Delft heeft gewoond. Mogelijk heeft hij zich alleen maar bij het gilde in Delft ingeschreven om zijn doeken aldaar te mogen verhandelen. Het berekende tarief voor zijn lidmaatschap wees er in ieder geval op dat hij van buiten de stad kwam. Zijn meesterwerk 'De jonge stier' werd evenwel in 1647 in Delft geschilderd.

Potter werd geboren in Enkhuizen (1625) als zoon van een glasmaker. In 1631 verhuisde het gezin naar Amsterdam. Vader Potter schilderde ook en moeder was van zeer goede komaf. Ook zijn oom (broer van moeder) was kunstschilder. Paulus leerde het schildersvak van zijn vader Pieter Symonsz Potter, maar ging ook in de leer bij Jacob de Wet. Daarbij bestudeerde Potter de werken van Moeyaert en Lastman.
In of voor 1649 stond Potter ingeschreven bij het Haagse gilde. Hij woonde in Den Haag op de Dunne Bierkade en huwde op 3 juli 1650 met Adriana van Balckeneynde. Vele notabelen bezochten zijn atelier. Tot zijn cliëntele behoorden leden van het Huis van Oranje. Echter, zijn schilderij met daarop een pissende koe, bestemd voor Amalia van Solms, werd niet door haar geaccepteerd. Johan Maurits van Nassau-Siegen (de Braziliaan) was één van zijn regelmatige bezoekers. Johan Maurits was een groot kunstliefhebber.
Lang zou Potter niet in Den Haag blijven wonen, want vanaf 1652 tot aan zijn dood in 1654 woonde hij weer in Amsterdam. Potter was prentkunstenaar, schilder en tekenaar. De doeken die hij schilderde waren jachtvoorstellingen, landschappen, boeren, vee, architectuur en dieren. Hij schilderde met olieverf. Johan le Ducq was een leerling van potter. Op 17 januari 1654 werd Paulus Potter begraven in Amsterdam.

Bronnen: Wikipedia, RKD, Kalden.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies