5 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S3821
: S3926
: S7210
: S7264
: S7315

Ricardis, Jonkvrouw

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Leefde ca. 1210–1262.

Jonkvrouw Ricardis, jonkvrouw van Holland, speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Delft als een stad. Zo had zij een belangrijke stem in het verlenen van stadsrechten aan de jonge nederzetting, in 1246. Ook stichtte zij een klooster.

Ricardis werd geboren rond het jaar 1210 als oudste dochter van graaf Willem I van Holland en gravin Aleid van Gelre. Zij woonde in Delft.

Stadsrechten Delft

Zegel van Ricardis

Na de dood van haar vader in 1222 kreeg Ricardis de opbrengst van het grondgebied van Delft, Delfland en Pijnacker. Zij was hiermee een vermogende vrouw. Ricardis heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verkrijgen van stadsrechten voor Delft. Zij stond in hoog aanzien bij haar neef, graaf Willem II van Holland, die in 1246 de eerste stadsrechten verleende aan Delft. Het is aannemelijk dat hij dit deed op verzoek van Ricardis. De bezegeling van de stadsrechten vond namelijk plaats in het huis van Ricardis, en de tekst werd geschreven door een klerk die in haar dienst was. Hiermee kun je Ricardis beschouwen als de stichtster van de stad Delft.

Oprichting klooster

In 1251 stichtte Ricardis een klooster genaamd 'Koningsvelt' of 'Campus Regis'. Dit klooster is waarschijnlijk gebouwd aan de Schie op de kruising met de Pijnackerse Vaart die later verlegd is. Het klooster is genoemd naar haar neef, 'Rooms-Koning' Willem II, graaf van Holland. Uit een pauselijke bul van 11 oktober 1252 blijkt dat het klooster onder zijn bezittingen ook een gasthuis telde. De stichting van een klooster was een belangrijke gebeurtenis voor de ontwikkeling van de stad.

Bronnen

Delftse vrouwen van vroeger door Delftse vrouwen van nu. Uitg. VO|C Delft, mei 1996. ISBN 90-75095-23-6 (verkrijgbaar bij het Gemeente-archief Delft)

Delft op zondag, 1 november 2015

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies