geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Riviervisman

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Ontstaan riviervisserij

Lange tijd vormde riviervis een belangrijk deel van het menu in de Lage Landen. Naast de riviervisser verdiende ook de riviervisverkoper zijn brood met de vishandel. In de Middeleeuwen waren het vaak boeren die de riviervisserij er naast hun gewone werkzaamheden bij deden om zo hun inkomsten aan te vullen. In de veengebieden werd veelal op paling gevist, terwijl op de rivieren ondermeer zalm en steur gevangen werd. Vis was als handelswaar zeer belangrijk, mede door de vele katholieke vastendagen. Op deze dagen mocht er geen vlees gegeten worden maar vis was wel toegestaan. Door de vis te drogen of te zouten kon deze langer bewaard worden. De rijkere bovenlaag van de bevolking deed zich maar al te graag tegoed aan verse zalm.
Uit de boer die als bijverdienste viste ontstond na verloop van tijd de beroeps-riviervisser. Hieruit volgend ontstonden er ook regels waaraan de visser zich diende te houden, zoals het verbod op de vangst van ondermaatse vis. Met deze regelgeving hoopte men overbevissing tegen te gaan.

Zoetwatervissers op en aan het water

De beroeps-zoetwatervisser

Er ontstonden gespecialiseerde takken van riviervisserij waar de zalmvisserij er één van was. Zalmvisser was een volwaardig beroep geworden. De zalm is een trekvis die men van oudsher wist te vangen door gebruik te maken van een 'steek'. Een steek was een schutting gevlochten van wilgentenen die loodrecht in de rivier werd geplaatst. Hieraan werden de zalmfuiken bevestigd.
Er waren ook zoetwatervissers die ’s nachts werkten. Zij visten met drijfnetten waaraan lichtjes waren bevestigd, zodat men kon zien waar er gevist werd. Die lichtjes waren tonnetjes met petroleumlampjes erop. De gevangen vis werd in het 'beun' bewaard. Dit was een uitsparing in de bodem van de boot waar het water doorheen stroomde zodat de vis bleef leven. Immers er was naast de vraag naar gepekelde en gedroogde vis ook de behoefte aan verse vis.

Mannenberoep

In de riviervisserij waren geen vrouwen actief; het waren de mannen en jongens die dit werk deden. Wanneer ze geen school hadden gingen de jonge jongens mee om het vak te leren. Zij moesten netten boeten of de taanketel aan de kook houden. Taan (een aftreksel van eikenschors) diende als conserveermiddel voor zeilen en vissersnetten.

De Delftse riviervismarkt

Ook in Delft werd er flink in riviervis gehandeld. In deze stad was onder andere Jacob Ariensz van Gemert actief als rivierviskoper, evenals Arent Dircxsz den Turcq. Verder was er Arien Pieters die riviervisverkoper was. ‘Riviervisman’ Arris Wouterszoon woonde aan de Oude Delft.
Aan deze zelfde gracht werd ter hoogte van de Nieuwstraat de riviervismarkt gehouden op de Jeronymusbrug. Deze brug was eind zestiende eeuw door het stadsbestuur aangewezen als verkooppunt voor riviervis. De visverkoop vond er dagelijks plaats. Riviervisverkopers konden er een stukje stoep huren. Baarsen, snoekbaarsen, karpers, voorns, brasems, snoeken enzovoort wisselden hier van eigenaar.
Waren het bij de visvangst nog de mannen en jongens die het werk deden, bij de verkoop van de vis waren ook vrouwen betrokken zoals op de afbeelding van ca.1590 goed te zien is. Zo waren er rond 1700 Caet het viswijf en viswijf Elsie Roose. Terwijl in 1654 Jannetje Claes het viswijf haar brood met deze nering trachtte te verdienen.

Visverkoper

Het einde van de riviervisserij

Ondanks de regelgeving verdween de riviervisserij uiteindelijk. Reden hiervoor was, naast de vervuiling van het rivierwater, de overbevissing. Er werd namelijk dag en nacht, in weer en wind, en het gehele jaar door gevist.

Onder: De riviervismarkt op de Jeronymusbrug gezien vanuit de Nieuwstraat. Het is niet bekend wie deze tekening omstreeks 1590 maakte.

Riviervismarkt op de Jeronymusbrug omstreeks 1590
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies