2 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S3848
: S2992

Roosbrug

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Ligging

Oude Delft en Noordeinde.

Foto: Peter van der Kruk


De Roosbrug markeert de grens tussen het Oude Delft en het Noordeinde. Op de noordelijke hoek van de Dirklangenstraat en het Noordeinde stond bierbrouwerij, later (van 1675 tot 1841) plateelbakkerij, 'De Roos'. Daarnaar is de brug genoemd.
Het is een gemetselde boogbrug met een sluitsteen met het jaartal 1733. De brug werd vroeger door een bordje gekenschetst als 'tonronde brug', als waarschuwing voor het (vracht)verkeer.
De brug is in 1988 gerepareerd.

Bronnen

P.C. Visser, Delfts bruggen, Delft: Waltman, z.j., p. 31.
Delft over bruggen, Delft: Deltech uitgevers, 1997, p. 47.


beschrijving: De fabriek van Delfts aardewerk De Roos heeft van 1675 tot 1841 tegenover de brug, aan de noord-oosthoek van de Dirklangenstraat, gestaan. Het uithangbord van de fabriek, voorstellende een tak met rozen, geschilderd op Delftse tegeltjes, wordt in het Prinsenhof bewaard. De fabriek was gevestigd in de voormalige bierbrouwerij De Roos. Het is een gemetselde boogbrug waarin sluitsteentjes zitten met het jaartal 1823. (Krogt, P.C.J. van der, Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, 2000)
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies