4 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
G.C. van Santens Lichte Wigger. Op t'spreeckwoord': Siet de hoeren en de kan maken menig arrem man
: R29405
G.C. van Santen's Lichte Wigger en Snappende Siitgen : zeventiende-eeuwse gesprekken in Delfts dialect
: R16047
Zeventiende eeuwse kluchten in Delfts dialect : dr. A.C. Crena de Iong schreef proefschrift over de Delftse Breero G.C. van Santen
: R64285
Studies over het Nederlands van de zestiende en zeventiende eeuw
: R71955

Santen van, Gerard

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Bij Delftse Meesters denkt men in eerste instantie aan meesters in de schilderkunst. Maar Delft kende ook meesters in de kunst van het schrijven, zoals Adriaen van Steyn en Gerard van Santen. Over laatstgenoemde wil ik het hier hebben. Gerard Cornelisz van Santen is vooral bekend door zijn klucht Lichte Wigger. Lichte Wigger werd in Delfts dialect geschreven. Een taalkundige analyse van zijn werk is hier te vinden.
Gerard werd omstreeks 1591/92 geboren te Delft. Hij was een toneelschrijver van wie de kluchten veelvuldig werden opgevoerd tot ver buiten Delft. Tot zijn werken behoren: Lichte Wigger (1617), Snappende Siitgen (1620), Van t'een op t'aer (1624), Keurelycke Neeltge (1625), Stomme-boden ofte brieven (1625), Graefs wandelpraetje (1626), Tiid-verdriifies (1626), Gierigheids misprijsing ende weldoens lof en loon (1629). In 1959 werden de kluchten Lichte Wigger en Snappende Siitgen in boekvorm uitgegeven.
In Ach Lieve Tijd 13 (pag. 298 en 299) werd het volgende over hem geschreven:

'Ook vroeger waren er herbergen in soorten. Goede en slechte, waar de gegoede burgerij liever niet gezien wilde worden. De Delfts toneelschrijver Gerard Cornelisz van Santen liet in de zeventiende eeuw zijn klucht “Lichte Wigger” spelen in zo’n duistere herberg, waar bezoekers gebruik konden maken van de diensten van een prostituee.'

Het is niet bekend wie de ouders van Gerard waren, maar het geslacht Van Santen was in Delft niet onbekend. Zij brachten onder meer burgemeesters en schepenen voort. Mogelijk was hij de zoon van Cornelis Gerritsz van Santen die gehuwd was met Lijsbeth Arents van der Hooch. Verder onderzoek zou hier gewenst zijn.

Lichte Wigger door Gerard Cornelisz van Santen
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies