8 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S3152
Karperkuil, een 17e eeuwse scheepswerf in Hoorn
: R31907
De kerk van Crooneveen
: R32165
In de schaduw van de VOC : Archeologische opgraving Rapenburg (2005)
: R49226
Harlinger glorie : Scheepsbouw aan de Zuiderhaven van Harlingen
: R49744
VLAK-verslag 11.1 : De Jong 1.099
: R52528
Rotterdam Stadtswerf
: R64825
Ontdek! Archeologie in Rotterdam
: R70418

Scheepswerven

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

In de zestiende eeuw werden er al schepen gebouwd en hersteld buiten de Rotterdamsepoort. Het betrof voornamelijk kleinere schuiten voor de binnenvaart die hier vervaardigd werden. Grotere schepen konden niet op de wal getrokken worden.

Scheepswerf B. de Groot

Scheepswerf B. de Groot

Scheepswerf B. de Groot (later De Toekomst) was één van de grotere scheepswerven van Delft en werd reeds in de tweede helft van de negentiende eeuw opgericht. Rond 1900 werden daar ongeveer twaalf schepen per jaar vervaardigd, met behulp van circa zeventig werknemers. Het bedrijf leverde ook stoomketels en machines, en kon eveneens scheepsreparaties uitvoeren. Oprichter B. de Groot woonde zelf aan de Scheepmakerij, was een respectabel burger van de stad en was actief binnen de gereformeerde gemeenschap. Hij was jarenlang ouderling van de Christelijk gereformeerde kerk en nam plaats in de commissie van de school der gereformeerde gemeente. In 1910 onderging de scheepswerf een gedaantewisseling en stond het voortaan bekend als werf De Toekomst. Op 10 februari vierden de scheepsbouwers aldaar de te water lating van het stalen klipperschip 'Bonafide'. Dit was het eerste schip van de nieuwe firma.

Boxce, v/h H. Boot en Zoon

Scheepswerf H. Boot en Zoon

Eind negentiende eeuw vestigde de firma H. Boot en Zoon zich bij de werf Vrijenban, een bedrijf dat nog in de late jaren zestig een bloeiende onderneming was. In 1988 namen de gebroeders Jan en Frans Bocxe de scheepswerf over. Zij legden zich meer en meer toe op het repareren en verbouwen van schepen. Het maken van schepen was inmiddels te duur geworden in Nederland. In 2002 waren er nog twaalf werknemers actief die ongeveer 120 binnenschepen per jaar repareerden. De erfenis van firma H. Boot was toen overigens nog steeds zichtbaar. Op de werf stonden nog enkele machines uit dat eerdere tijdperk, met bouwjaren als 1937 en 1954. Zolang deze apparaten niet te intensief gebruikt worden, kunnen ze volgens de huidige eigenaren nog een behoorlijke tijd meegaan.

G. Timmer en Zoon

Scheepswerf G. Timmer en Zonen

De scheepswerf van de firma G. Timmer en Zoon was aanvankelijk in Schiedam gevestigd, maar verhuisde in 1937 naar Delft. Aan de Rotterdamseweg had het bedrijf overduidelijk meer mogelijkheden en ruimte voor de werkplaatsen. In de Delftsche Courant werd de overstap met gejuich ontvangen. Een nieuw bedrijf betekende namelijk ook nieuwe arbeidsplaatsen, en die kon Delft in deze crisisperiode uitstekend gebruiken. Bij Timmer werkten ruim tien vaste krachten, maar deze zouden in de drukke periodes met ongeveer vijftig werknemers aangevuld worden. Van de bedrijvigheid op scheepswerf Timmer is een prachtige serie tekeningen bewaard gebleven, gemaakt door Arthur Tutein Nolthenius (1891–1956).

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies