58 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Afgietsel van het beeld of balkdrager voorstellende Sint Jozef
: 106399
Afgietsel van het beeld of balkdrager voorstellende Sint Anthonius de Kluizenaar
: 106400
Afgietsel van het beeld of balkdrager voorstellende Sint Simon
: 106401
Afgietsel van het beeld of balkdrager voorstellende Sint Maarten
: 106403
Afgietsel van het beeld of balkdrager voorstellende Sint Andreas
: 106404
Portret van Isabella van Grijpskerke
: 105599
Afgietsel van het beeld of balkdrager voorstellende een heilige apostel
: 106396
Afgietsel van het beeld of balkdrager voorstellende een heilige bisschop
: 106397
Afgietsel van het beeld of balkdrager voorstellende een heilige diaken
: 106398
Afgietsel van het beeld of balkdrager voorstellende Judas Iscarioth
: 106405

Sint Agathaklooster

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Sint Agathaklooster (1948, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, fotograaf: Bolten, D.)Foto's: https://pixotale.com/story/18133393/

Het Sint Agathaklooster

“Dit ghesticht was van een groot geveart een rijck en machtigh clooster, hebbende ghestreckt van omtrent over de zuydlijcker Brugge van 't oude kerckhof tot aen en op denhoeck van de School-straet, en van daer dwers vierkant na achtern tot aen Stadts wallen, alwaer een uytgangh was met een groote poort so wel als voor aen straet aen de oude Delft, gelijck men noch sien kan aende arduyne boeg-steenen ter plactse daer nu alleen een kleyne deure overgebleven is, waer benevens oock als noch is een Water-gat en deur-tocht onder door de Wal omtrent drie a vier roeden langh Cloosterwaerts inschietende, om daer door des Somers na buyten te Meckeln en andersints te varen, en gemaclick om alle nootdruften en behoeftigheden in te voeren: van binnen was een seer groot pleyn, misschien wel in eenighe tuynen en anders verdeelt, waer op den huysing en ghebouwen rontsomme haer lichten schepten. De Kerck ten oosten dicht voor aen de oude Delft was na dien tijdt voor een kloosterkerck, boven ordinaris groot in de lengte.” (van Bleyswijck, blz 318.)

De geschiedenis van het Sint Agathaklooster

De oudste bronnen van het Sint Agathaklooster komen uit een boek in 1442 met de titel: “Dit is van dat eerste begin desen Husen.” In het boek werd verteld over de oprichting van het huis door Jacob Jan (hij was vice cureit te Delft) in 1380. Na de oprichting leefde de zusters (vaak rijken vrouwen uit Delft) zonder leefregels samen, dit was echter in strijd met de kerkelijke orde, daarom werd besloten om volgens de regels van de Derde orde te leven. In 1402 werd dit officieel erkend door de Delftse magistraat. Nadat ze in 1406 een pand van Jan van Ijsselsteyn kochten kwam het gebouwencomplex tot aan het stadsvest te grenzen. Dat het klooster handel dreef bleek uit het feit dat ze in 1444 werden erkend als medepoorters en dus geen tol meer hoefde te betalen. Phillips de goede probeerde deze handel te stoppen, door het geestelijke te verbieden. Na zijn overlijden ging zijn zoon Karel de Stoute hier mee verder. Deze zag het ook als een goede manier om aan geld voor zijn oorlogen te komen. Na deze onderdrukking kwam er een periode van bloei voor het klooster, ze kregen in 1479 de rechten om meer vrouwen toe te laten in het klooster en mochten ook meer grond en geld bezitten. Rond 1500 kwamen er minder nonnen en vond er veel uittreding plaats, dit kwam door het protest op de katholieke kerk dat langzaam toenam. In 1536 was er een grote brand in Delft waar het klooster redelijk ongeschonden uitkwam, net als de beeldenstorm van 1566. Dit kwam door dat de poort tijdig was gesloten en de menigte er niet in kon. In 1572 nam Willem van Oranje zijn intrek in het klooster. Na Willem van Oranje heeft het gebouw nog vele functies gehad. Ook is de functie van het gebouw veranderd, omdat in 1640 de laatste zuster overleden was en gewoon geen leden meer had om het klooster voort te zetten. Zo was de kapel van het klooster in 1585 een Waals hervormde kerk, door wie het in 1755 een renovatie kreeg. Ook is het nog een armenschool (1731), een Latijnse school (1775) en een militair verblijf (1781) geweest.

Willem van Oranje en het Sint Agathaklooster

In 1572 nam de prins van Oranje samen met zijn hofhouding intrek in het noordelijke deel van het klooster, na de mislukte tweede veldtocht in de Zuiderlijke Nederlanden. Door zijn intrek is men het noordelijk deel van het gebouwencomplex het prinsenhof gaan noemen. Hij werd uiteindelijk in de hal van het gebouw vermoord.

Het Sint Agathaklooster nu

Van 1950-1960 hebben ze het klooster gerenoveerd. Het complex was half vervallen en veranderd met de jaren. De restauratoren hebben het gebouwencomplex weer naar originelen staat gebracht. Na een korte periode gebruikt te zijn voor gemeentelijke werken zijn nu het volkenkundig museum Nusantara en museum het prinsenhof er gevestigd. In het prinsenhof kun je kijken waar Willem van Oranje met zijn hofhouding leefde en nog een collectie kunst bekijken. Bij museum Nusantara kun je de collectie Indonesische voorwerpen bekijken en word je verteld over de verhouding tussen Nederland en voormalig Nederlands-Indië.

Het Sint Agathaklooster is belangrijk voor Delft, omdat al sinds de oprichting onderdak bood aan meerdere vrouwen, die hielpen met het verzorgen van zieken. Toen het klooster groeide kwamen er ook vrouwen van goede komaf in het klooster, waardoor alle sociale lagen in Delft betrokken raakte bij het klooster. Ook dreven ze handel met Delft en omstreken, waardoor ze betrokken raakte bij de economie, vooral toen het vermogen van het klooster groeide. Later werd het ook een school en militair verblijf, waardoor de burgers er direct profijt van hadden. Maar het belangrijkste is denk ik wel de historische waarde van het gebouwencomplex, voornamelijk omdat onze vader des vaderlands hier heeft gewoond en vermoord is, maar ook omdat het klooster al zo lang deel uitmaakt van Delft. Nu is het in gebruik genomen door musea die beide een deel van onze vaderlandse geschiedenis vertellen.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies