geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Spangaert, Jan

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Jan Spangaert werd in 1589 of 1590 in Amsterdam geboren. In juli 1655 gaf hij aan 65 jaar oud te zijn (RKD). Er zijn nogal wat varianten wat betreft de spelling van zijn naam; Spangert, Spangaert, Spangiaert.
Jan is tweemaal getrouwd geweest, maar vreemd genoeg wordt er over zijn eerste huwelijk nergens melding gemaakt. Uit dat eerste huwelijk had Jan ten minste één kind. Dit kind overlijdt in 1630. De DTB-Delft vermeldt daarbij 'bij Spiering in ‘t Oosteinde'. Dit houdt in dat Jan dus al in 1630 in Delft gewoond heeft maar zich pas in 1632 bij het Sint-Lucasgilde aldaar heeft ingeschreven.
1632 was tevens het jaar dat zijn eerste vrouw stierf. Reeds tien maanden na haar dood gaat Jan in ondertrouw met Margrieta Hackijn (Griet Hachijn, Maria Hackien, Margriet Hacking). Het huwelijk vond plaats in 1633. Het echtpaar krijgt drie zonen; Johannes (1633), Joannis (1635) en Corstyaen (1638). Zij woonden aan het Rietveld (zuidzijde) ter hoogte van huisnummer 27. Aan het Rietveld bezat Spangert twee panden, heet eerste kocht hij in 1633 voor 850 gulden. Het tweede, genaamd 'het Gulden Hackmes', kocht hij in 1637.
Jan vertrok na 1644 uit Delft, terug naar zijn geboorteplaats Amsterdam. In 1650 verkocht hij zijn huis aan het Rietveld voor 400 gulden. Woonde hij nog in Delft of had hij dit huis nog even aangehouden?
Spangaert was schilder van genrestukken en landschappen. Mogelijk werkte hij in de omgeving van Cornelis Saftleven. Kalden vermeldt op zijn website dat een naamgenoot van Jan Spangert op het Bagijnhof woonde en toubackverkoper was. Echter, we moeten aannemen dat het hier toch om Jan Spangaert de kunstschilder gaat. Immers op het adres Rietveld 27 (GIS) vinden we Jan Spangert zowel als toubackverkoper (verponding 1632–1654) en als schilder (huizenprotocol 1585–1648).
Jan Spangaert, die zich ook wel J.Snellinck noemde, overleed na juli 1665 (RKD).

Bronnen: Kalden; RKD; Historisch GIS; DTB-Delft

Jan Spangaert schilderde ondermeer boeren en boerenstillevens
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies