2 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S3260
: C15840

Sparwoude van, Clara Jansdochter

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Leefde van ca. 1530–1615.

Zij is in de geschiedenis van Delft bekend gebleven als de vrouw die een testament maakte dat de Staat der Nederlanden zoveel geld kostte, dat het Van Sparwoudefonds ten slotte bij wet (op 3 april 1922) werd opgeheven. Clara's goedheid was lange tijd spreekwoordelijk. Zij wilde zoveel mogelijk medemensen in haar welstand laten delen, zowel tijdens haar leven als na haar dood.

Bron: Delftse vrouwen van vroeger door Delftse vrouwen van nu. Uitg. VO|C Delft, mei 1996. ISBN 90-75095-23-6 (verkrijgbaar bij het Gemeentearchief Delft)

Clara, die zelf geen kinderen had, liet testamentair vastleggen dat van haar fortuin een fonds zou worden opgericht waaruit nazaten van haar zuster legaten zouden ontvangen bij huwelijk of geboorte. Ook ging er geld naar het fraterhuis en kregen twee jongens een theologische opleiding betaald uit het fonds. Eeuwenlang werd er vanuit dit fonds gedoneerd, tot het in 1922 bij wet werd opgeheven. Twee zeer uitgebreide verhandelingen over Clara en het fonds staan in het boek Delft gezien door de ogen van HET DELFTSE GESLACHT STUIJLING.

Links Clara van Spaerwoudestraat, midden Clara van Spaerwoude, rechts op deze plaats woonde ooit Clara van Spaerwoude (foto J.W.Stolk)
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies