1618 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Stempel van het zegel van de stad Delft
: 103358
Stempel van de stad Delft
: 103146
'Gewapende Burgermagt der Stad Delft'
: 102058
Affiche tentoonstelling De Stad Delft, cultuur en maatschappij
: 134015
Cloisonné tegel met het wapen van de stad Groningen
: 103312
Oeverlijn, stad
: 129218
Burgemeester der stad Delft
: 136109
Cloisonné tegel met wapen van de stad Den Haag
: 103562
afslag in was van contrazegel der stad Delft
: 134081
afslag in was van een kleinzegel der stad Delft
: 134082

Revision history of "Stad"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies