geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Stadsdoornbreyer

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Stukje stadsmuur bij de Houttuinen op een schilderij van Pieter Jansz van Asch
Wanneer we Historisch GIS raadplegen, vinden we op het adres Nieuwe Langendijk 52 (dit is aan de noordzijde) ene Euwout Corneliszoon die van beroep stadtsdoornbreyer was. Zoeken we verder, dan lezen we op de website Achter de gevels van Delft (s.v. 'Nieuwe Langedijk') het volgende over hem:
Behalve dezen en vele anderen, die ik voorbijga, behoorde onder de Nieuwe Langendijkers een zekere Euwout Cornelisz., die de titel voerde van ’Stadsdoorenbreyer’. Op het eerste gezicht schijnt dat ambacht moeilijk te verklaren, maar zodra men zich te binnen brengt, wat ‘Stadsdoorn’ is en bedenkt, dat breijen ook vlechten heet, wordt het raadselachtig baantje duidelijk en begrijpt iedereen, dat de titularis tot de stadsarbeiders behoorde en belast was met de taak, de hagedoorn, die onder aan de Stadswal stond, om stokken of palen te buigen, en dicht ineen te vlechten tot een bijkans ondoordringbare hegge of omtuining ter verdediging van Delft tegen een coup de main. [Werknemer bij de stadsplantsoenendienst, dus.] Op 29 januari 1583 werden die ambtenaren voor het eerst aangesteld. Zij waren gehouden 's morghens metten upganck van der poorten tot s avonts dat die gesloten sullen sijn" hun dienst waar te nemen, waarvoor zij elk daags ontvingen 7 stuivers, die wekelijks werden uitbetaald.

De hagedoorn is een soort meidoorn en behoort tot de rozenfamilie. Een andere stadsdoornbreyer, ook wel dorenbreijer genoemd, die in de Delftse archieven (1593) genoemd wordt was Heijndrick Heijndricksz. Niet duidelijk is of hij in Delft woonde of werkte.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies