467 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Penning van de Delftsche Studenten Roeivereniging LAGA
: 106224
Penning op het 10de lustrum van het Delftsch Studenten Corps, 1898
: 103502
Penning op het 12de lustrum van het Delftse Studenten Corps
: 106173
schietwedstrijd Delfts Studenten Corps n.a.v. haar 10-jarig bestaan, 1896-1906
: 102740
maskerade van de studenten bij het 240-jarig bestaan van de Hogeschool te Utrecht
: 102007
: C15063
: S7398
: C57067
: C57079
: C57082

Studenten

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Sinds 1842 zijn studenten onlosmakelijk met de stad Delft verbonden. In dat jaar ontstond de Koninklijke Akademie, later omgedoopt in Polytechnische School, vervolgens in Technische Hogeschool en tegenwoordig bekend als Technische Universiteit. In eerste instantie volgden vooral rijke jongeren de ingenieursopleiding, want studeren was een dure bezigheid. Aan het eind van de negentiende eeuw nam de vraag naar technisch geschoolden echter zo fors toe, dat er ook steeds meer 'gewone' burgerjongens naar Delft trokken. Voor de industrialisatie van het land waren immers vele ingenieurs nodig.

Eerste studentenvereniging

het Delftsch studenten corps

Vanaf 1848 was Delft ook een eerste studentenvereniging rijk: het Delftsch Studenten Corps. Deze vereniging zette zich in voor de belangen van alle studenten, aangezien zij ook bijna allemaal lid waren. Toen er echter steeds meer 'burger-studenten' kwamen, ging dit niet meer op. Jongens die met moeite hun studie konden betalen, zagen niets in een dure – en natuurlijk ook tijdverslindende – studentenvereniging. In Café Kruif aan de Houttuinen werd daarom in 1897 een alternatieve vereniging opgericht, de Delftsche Studenten Bond.
De grote panden aan de Van Leeuwenhoeksingel bleken van begin af aan uitermate geschikt voor kamerverhuur. Bijna alle bewoners aldaar hadden vanaf 1900 één of meerdere studenten in huis. Er waren ook specifieke studentenhuizen die voor de leden van één enkele studentenvereniging bestemd waren. De aldaar werkende hospita's hadden er een dagtaak aan om alle zaken voor de 'heren studenten' te regelen, die meestal ook in het huis aten. Lang niet alle studenten woonden overigens in Delft. Velen van hen stonden als spoorstudent bekend, omdat het te duur was om een kamer in de stad te huren.
Na de eerste oorlogsdagen in 1940 ging het leven aan de Technische Hogeschool op het oog gewoon door. Maar vanaf najaar 1940 waren twee hoogleraren actief met verzetsgroepen, waartoe zij leden onder de studenten wierven. Het waren de professoren R.L.A. Schoemaker en J.A.A. Mekel, die een behoorlijke schare aan studenten achter zich kregen. In 1941 werden beide verzetsgroepen echter opgerold en de leden gearresteerd. Diverse betrokken studenten bleken woonachtig te zijn aan de Van Leeuwenhoeksingel.

Studentenhuizen

Diverse verenigingen hadden al voor de Tweede Wereldoorlog 'eigen' studentenhuizen. Op Van Leeuwenhoeksingel 20 bijvoorbeeld woonden gemiddeld dertien studenten, de meesten lid van de Delftsche Studenten Bond. De familie Van Gils verhuurde op Houttuinen 2 niet per se kamers aan studenten van een specifieke vereniging, maar had wel een zekere voorkeur. Studenten van het Corps waren eigenlijk niet welkom, want dat zouden maar drankorgels zijn. Mevrouw De Vreede-Fransen op Van Leeuwenhoeksingel 35-36 had daarentegen diverse studenten van het Corps in huis en was daar zeer tevreden over.

(Ingangen Van Leeuwenhoeksingel 35 en 36. Familie De Vreede bewoonde van ongeveer 1950 tot 1980 deze beide panden, waar vele studenten een kamer konden huren. Ca. 1955 Vervaardiger: onbekend, Foto: Archief Delft

De kleine, gereformeerde vereniging SSR (Societas Studiosorum Reformatorum) bracht verschillende studenten onder in de zogenoemde ploerterij Verburgh op Van Leeuwenhoeksingel 26.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide het aantal studenten explosief en veranderde hun aanzien. Ze werden van 'mijnheer' tot 'jongen', en waren niet altijd meer even gewenst als kamerhuurders in huis. In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw legden steeds meer hospita's hun taken neer. Zij verhuurden geen kamers meer, of lieten in ieder geval de dagelijkse verzorging aan de studenten zelf over. Studenten wilden steeds vaker echt op zichzelf wonen en hun eigen zaken regelen.
Verschillende studentenverenigingen bekommerden zich nog wel om de woningvoorraad voor hun leden, wat er toe leidde dat ze soms panden opkochten. Een aantal huizen aan de Van Leeuwenhoeksingel kwam op deze wijze in handen van verenigingen, die er kamers verhuurden én verhuren aan hun leden. Van Leeuwenhoeksingel 25, bekend als het Wallerhuis, is in handen van het Corps. Het katholieke Sanctus Virgilius biedt woonruimte aan op de Van Leeuwenhoeksingel nummers 23, 49 en 53. Leden van de reformatorische vereniging Civitas Studiosorum Reformatorum tenslotte bewonen de panden op nummer 21A en 14, respectievelijk Perron Nul en Spoorbijster genoemd.

Studentenverzet

De studenten werktuigbouwkunde Herman Bolt en Jan Woltjer woonden beiden aan Van Leeuwenhoeksingel 26, in de zogenoemde ploerterij Verburgh. Zij waren vanaf 1940 actief betrokken bij het verzet tegen de Duitse bezetters. Hun hospita's waren het zich wellicht niet bewust, maar deze heren smokkelden regelmatig verboden goederen naar hun kamers. Jan Woltjer had op zeker moment een koffertje met trotyl in zijn bezit om hoogspanningsleidingen mee op te blazen. Herman Bolt gaf anderen een keer toestemming om tijdens zijn afwezigheid dynamiet op zijn kamer op te slaan.
Nadat de hoogleraren R.L.A. Schoemaker en J.A.A. Mekel in 1941 opgepakt waren, bleek het moeilijk om alle betrokken studenten er buiten te houden. Op 26 april 1941 werd Herman Bolt gearresteerd en enige tijd later vond een huiszoeking op Van Leeuwenhoeksingel 26 plaats. Frits Busser was getuige van deze huiszoeking op 12 mei 1941, toen de beruchte rechercheurs L.A. Poos en M. Slagter op zoek waren naar huisgenoot Jan Woltjer. De hospita's waren niet erg gewillig om de heren binnen te laten, maar moesten wel gehoorzamen aan het huiszoekingsbevel. Jan Woltjer was op dat moment niet aanwezig, maar werd twee dagen later ingerekend en afgevoerd naar de Scheveningse gevangenis.

(Portret Jan Woltjer. Gefusilleerd op 3 mei 1942 te Sachsenhausen. Jan Woltjer was sinds 1938 werktuigbouwkundig student, keerde in 1940 na zijn demobilisatie als reserve vaandrig terug naar Delft waar hij zich echter al spoedig bij de groep van Professor Schoemaker aansloot. Op 14 mei 1941 werd hij gearresteerd en via Scheveningen, Amersfoort en Utrecht naar Oraniënburg Sachenhausen gebracht, waar hij voor het vuurpeloton zijn eind vond. Ca. 1940 Vervaardiger: Delftsche Studentenraad, Foto: Archief Delft

Een klein jaar later werden alle betrokkenen bij de verzetsgroepen Mekel en Schoemaker ter dood veroordeeld en gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies