131 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Tijdelijk
: 134727
Tijdelijk
: 134728
: 104374
Kussen met Jozef die zijn vader Jacob voorstelt aan de farao
: 128242
Kussen met Jozef's beker die wordt gevonden in de graanzak van Benjamin
: 128241
Kussen met tien van Jozef's broers knielend voor hem
: 128240
Kussen met Jozef, in ere hersteld, temidden van krijgslieden
: 128239
Kussen met Jozef die dromen van de farao uitlegt
: 128238
Kussen met Jozef die dromen van medegevangenen uitlegt
: 128237
: 136000

Textiel

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

In de zestiende eeuw kwam er een einde aan de bloeitijd van de Delftse biernijverheid. Het stadsbestuur heeft niet lijdzaam zitten toekijken hoe de zaken zich ontwikkelden.

Daling werkeloosheid

Vooral tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog ontvluchtten heel wat mensen de Zuidelijke Nederlanden, die waren bezet door de Spanjaarden en waar het protestantisme geen kans kreeg. Onder hen waren veel textielfabrikanten, die zich vooral in Leiden vestigden. De Delftse bestuurders, die juist moeite deden om vluchtelingen buiten de deur te houden, zagen afgunstig aan hoe de vestiging van de zuiderlingen een belangrijke impuls was voor de Leidse economie. Omdat de textielindustrie zeer arbeidsintensief was, bood deze tak van nijverheid aan vele mensen werk en daalde de werkloosheid in Leiden zienderogen.
Uiteindelijk besloot het stadsbestuur om de lieden die het eerst doorstuurde naar andere steden alsnog naar Delft te lokken. In 1596 werden twaalf 'drapiers' met ieder vier knechten bereid gevonden om van Leiden hierheen te verhuizen. Zo verwonderlijk was dat niet, want ze werden geweldig in de watten gelegd. Ze kregen gratis het poorterschap, ze hoefden geen huur te betalen voor hun bedrijfsruimten en op de koop toe kregen zij de beschikking over kinderen uit het Weeshuis, de goedkoopste arbeidskrachten die zij zich maar konden wensen.
De investering van het stadsbestuur had succes en de textielsector kwam weer tot bloei. Vooral de productie van saai, een lichte kwaliteit stof, draaide uitstekend.

Zware lakens

Minder goed verliep het met de pogingen om de productie en de handel van de zware lakens nieuw leven in te blazen, al zag het er aanvankelijk veelbelovend uit. In 1621 werd Delft zelfs de vestigingsplaats van de 'Merchant Adventurers', een handelscompagnie die de invoer van Engels laken verzorgde. Op de Boterbrug werd de Engelse Beurs ingericht, waar de via Delfshaven aangevoerde stoffen werden verhandeld. De vreugde was echter van korte duur, want in 1634 verhuisden de Engelsen naar het gunstiger gelegen Rotterdam. Meer over deze geschiedenis is hier te vinden.
Ook een ander initiatief leverde niet op wat ervan was verwacht. In 1631 sloot het stadsbestuur een contract met de Amsterdamse lakencompagnie voor de productie van 3.000 lakens per jaar in Delft. Net als in 1596 werden weesjongens beschikbaar gesteld als goedkope arbeidskrachten. Het project werd een fiasco. De kinderen konden lang niet voldoen aan de hoge productienormen en werden schandalig mishandeld. De regenten van het Weeshuis klaagden dat de jongens onder de blauwe plekken en met bebloede hoofden thuiskwamen, en dat na werkdagen van minimaal tien uur. In 1638 werd het contract beëindigd.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies