geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Thielt van, Jan

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Na de val van Antwerpen trokken velen om geloofs- of economische redenen naar de Noordelijke Nederlanden om zich aldaar te vestigen. Een van de deze migranten was de schilder Jan van Thielt (Thijelt).
Jan was afkomstig uit Mechelen en moet zich in het begin van de jaren tachtiger van de zestiende eeuw in Delft gevestigd hebben. Immers, men woonde vaak al een tijdje in een stad alvorens men de poorterrechten verkreeg. Enkele jaren later, op 13 juni 1585 verwierf hij het Delftse poorterschap. Jan was gehuwd met Cathalina van Impens met wie hij een dochter Grijetgen had. Samen lieten zij op 16 september 1602 hun testament opmaken bij notaris Vranck van Uytenbrouck.
Jan was achtereenvolgens werkzaam en woonachtig in Mechelen (1556–1564) , Antwerpen (1564–158?), Delft (158?–1602). Omdat Jan van Thielt reeds in 1556 als meester schilder in Mechelen werkzaam was, moet hij voor of in 1536 geboren zijn. Er zijn geen werken van Jan van Thielt bekend.

Bronnen: ONA-Delft, Chronologische lijst van Poorters uit de Zuidelijke-Nederlanden en Noord-Frankrijk, Ecartico.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Handtekeningen van Jan van Thielt en zijn vrouw Cathalina Impens
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies