16 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7241
: S2959
Marco van Tol, van de Nieuwe Academie, is een druk baasje en dat is niet altijd even makkelijk
: R68262
Anatomische les van Willem van der Meer
: 102505
Luxor van toen en nu: een impressie : Strenge veiligheidsmaatregelen en ernstige luchtverontreiniging eisen thans hun tol
: R49286
: S7161
Archeologisch onderzoek in de binnenstad van Tiel, juni t/m september 1996 : Lokaties Koornmarkt en Tol-Zuid
: R49915
Veel geld nodig om erger te voorkomen : Nieuwe Kerk. Verwering en veroudering eisen tol van bekendste kerk
: R51982
: 138939
Delft maakt een ton winst op den tol tusschen Den Haag en Delft
: R28491

Tol en Tol

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Hendrick Hendricksz van Tol (II) en Maerten Hendricksz van Tol waren niet alleen broers maar ook collega’s. Beiden hadden het schildersvak gekozen, wat ze naar alle waarschijnlijkheid van hun vader geleerd hadden. Deze (vermoedelijke) vader Hendrick Tol (I) was namelijk ook schilder van beroep. Volgens het Meesterboeck van het Sint-Lucasgilde (1613–1649) waren Hendrick en Maerten olieverfschilders (Kalden).
Hendrick trad in 1624 aan als meesterschilder bij het Sint-Lucasgilde te Delft (Kalden): 'Op den 9 Nouember 1624 comparerden voor die Hoomans HEYNDERICK TOL schilder en heeft hem laten aenteekenen waervoor hij heeft betaelt 6 gl. als poorter. Is nu meester.'
Maerten trad tot dit gilde toe op 18 april 1625: 'Op denselffden dito heft hem mester laten anteijcken MAERTEN VAN TOL ende heeft betaelt, seit dat (hij) hier gebooren (is) 6 gulden.'

Weinig bekend

Hendrick van Tol werden geboren in Leiden, Maerten van Tol in Delft. Maar van beiden is het geboortejaar onbekend. Hun geschatte geboortejaar ligt om en nabij 1595. Niet duidelijk is wie van beiden de oudste was. Hendrick zal de oudste van de twee zijn geweest. Immers hij is naar zijn vader vernoemd. Bovendien werd hij in Leiden geboren, terwijl zijn broer pas geboren werd toen het gezin al in Delft leefde. Ook wanneer het gezin Van Tol naar Delft verhuisde blijft een open vraag. In 1606 wordt er in Delft ene Heijndrick Claesz van Tol genoemd die procureur te Leiden was. Was dit misschien de schilderende vader Hendrick? De schildersfamilie van Tol woonde op het Bagijnhof.

Tol & Mol

Op 5 december 1620 ging Maerten van Tol te Delft in ondertrouw. Zijn aanstaande bruid heette Catarina Mol en kwam uit Dordrecht. Deze liefde zou er de oorzaak van zijn dat Maerten Delft verliet en Dordrecht tot zijn woonplaats verkoos. Bijna drie jaar later, op 27 augustus 1623, trad ook Hendrick II in het huwelijk. Zijn geliefde was Ariaentgen Pietersdr van der Wijel. Zij woonden aanvankelijk op het Bagijnhof, maar zouden later naar de Geerweg verhuizen.

Notaris

Op 4 juli 1626 liet Hendrick (II) ten overstaan van notaris Jan van Aller Az. een inventaris opmaken met daarin de goederen die zijn broer Maerten (toen al woonachtig in Dordrecht) aan hem had uitgeleend. Hendrick zou niet oud worden; hij overleed in 1635, het jaar waarin de pest Delft teisterde. Van zijn broer Maerten werd na 1637 eveneens niets meer vernomen.
Hendrick Hendricksz van Tol werd op 2 april 1635 begraven in de Nieuwe Kerk te Delft. Zijn weduwe zou in 1639 in het huwelijk treden met haar tweede man.

Bronnen: DTB-Delft, ONA-Delft, Ecartico, ONA-Rotterdam

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies