geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Uijtenhage van Ruyven, Dirck Jansz ; Zijn Klaeuwshofje

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Klaeuwshofje J.W.Stolk 2012
Elisabeth van Arichem en haar man Dirck Uytenhage van Ruyven stamden uit gegoede families. Dirck was bierbrouwer en had zijn brouwerij, de Klauw, aan de Koornmarkt (hoek Gasthuissteeg). Het katholieke echtpaar besloot in 1605 om een hofje te stichten. Het Hofje zou uit twaalf woninkjes bestaan en zou vernoemd worden naar de brouwerij. Hofjes waren bedoeld voor de huisvesting van hulpbehoevende bejaarde echtparen, weduwen enz. Zij kregen hier gratis onderdak, dikwijls financiële ondersteuning, turf en voedsel. Daar tegenover stond dat men zich wel aan bepaalde huisregels diende te houden. De bewoonsters van het Klauwshofje werden in de zeventiende eeuw gecontroleerd op hun rooms-katholieke ‘gesindtheyt, stillicheyt ende vreemdsaeme conversatije’ De bewoonsters van het hofje kenden de verplichting om na hun dood ‘haar beste bedde off haar beste cleet off twaalf gulden aan gelt tot onderhoud van het selve hoofge’ na te laten. Echter, contant geld zal zelden zijn nagelaten.

Hoewel de hofjes bedoeld waren voor de armen, kwam niet iedere arme zomaar in een hofje terecht. Dat zou ook niet kunnen want tegenover een totaal van ongeveer veertig hofjeswoningen stonden duizenden armen. Alleen wanneer men ermee kon voorkomen dat je tot de echt arme bevolking ging behoren, kwam je in aanmerking voor huisvesting in een hofje. Het Klauwshofje had aanvankelijk haar toegangspoort aan het Oosteinde en moet in de buurt van de Leeuwenpoort hebben gelegen waarnaar de Delftse wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek vernoemd is.

Tegenwoordig wordt de poort naar het Klauwshofje gesierd met een vogelklauw, maar was dat in het verleden misschien een leeuwenklauw? Waren de Leeuwenpoort en Klauwpoort één en dezelfde poort? Of waren het toch twee afzonderlijke poorten die niets met elkaar van doen hadden? In 1926 werd op de plaats van de Klauwpoort aan het Oosteinde de Rosaschool gebouwd en werd de poort verplaatst naar de Oranje Plantage. Maar op de Kaart Figuratief is de oude poort duidelijk te herkennen.

Naast het helpen van de armen hoopten de rijke stichters van de hofjes uiteraard hun plekje in de hemel veilig te stellen. Delft kende ooit zes van deze hofjes van liefdadigheid, er zijn er drie van bewaard gebleven; het Klauwshofje, Hofje van Gratie (Van der Mastenstraat) en het Hofje van Pauw (Paardenmarkt). Alle drie zijn zij gelegen in het oostelijk deel van de oude binnenstad.

Dirck Uytenhage van Ruyven overleed in 1627, of hij zijn plaatsje in de hemel gekregen heeft weet niemand.

Bronnen: Delf jrg.12 nr.1; Ach Lieve Tijd Delft nr.3; Ach Lieve Tijd Delft nr.4


Klauewshofje.pixotalel.jpeg
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies