13 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S3670
: S7282
: S7146
: S7178
: S7301
: S4036
: S7277
: S3337
: S7151
: S7294

Van Leeuwenhoeksingel

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Vermelding en vaststelling

Raadsbesluit 31 augustus 1875

Ligging

In rood de voormalige Van Leeuwenhoeksingel

Beschrijving

Tijdens de economische bloei ontstond de eerste bebouwing op de Van Leeuwenhoekssingel, die nog net op Delfts grondgebied stond. De gemeente wenste de welgestelde Delftenaren voor te zijn, want als zij in de panden kwamen wonen kwam er ook belastingsgeld binnen. Opzichter P. Scholten bleek in 1876 al een plan te hebben gemaakt voor de buurt rond de Van Leeuwenhoeksingel. Volgens het plan moest er een aanzienlijke buurt verrijzen. Voorheen was het gebruikelijk dat bewoners hun eigen plan voltrokken, maar volgens het plan van Scholten ging het anders. Bewoners mochten het huis wel bouwen volgens hun eigen plan, maar ze moesten zich wel houden aan een aantal summiere eisen die de stadhouder stelde. In het laatste kwart van de negentiende eeuw gaf de gemeente diverse vergunningen uit om huizen te bouwen in de buurt.

Voornamlige van Leeuwenhoekssingel voordat het SpoorZone project gestart werd.

De Van Leeuwenhoeksingel heeft opgehouden te bestaan na sloop voor het Spoorzone-project.

Bronnenlijst

Literatuur - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft.
- De Delftse Stationsbuurt - I. van der Vlis

Buurt en wijk

Buurt: Stationsbuurt; Wijk: Binnenstad

Panden aan de Van Leeuwenhoeksingel 47 t/m 51 met in nummer 51 (rechts) een grote rijwielstalling die tot ver achter het pand doorliep. In het rechter pand was tot 1968 ook snackbar Lilliput gevestigd, die in dat jaar verhuisde naar nummer 57. (1955, Gemeentepolitie Delft)

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies