geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Vleesvinder De

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Middeleeuws ambt van keurmeester van het vlees. De man moest erop toezien dat geen zieke of geslachte dieren verkocht gingen worden voordat hij het vlees gekeurd had. Er waren bijvoorbeeld ook strenge regels voor het wel of juist niet verwijderen van organen. Citaat van een keur uit 1573: Men sal geen schoengemaeckte vogelen, hoenderen noch gansen off diergelijcke vercoopen sij en sullen eerst besien wesen van de vleijsvinder. Dat nyemant eenige schapen zal mogen vercoopen, hij en sal die leveren in de schapen laten hangen ende diezelve schapen ende leveren doen bezien van de vleysvinders in der Halle. Vleesvinders werden benoemd door schout en schepenen en werden later ook vleesbewaarder of Waardijn van het vlees genoemd. Na 1795 keurmeester vlees. In vergelijkbare zin was er ook de Visvinder.

Rook Wim. Persoonlijk Archief.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies