geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Waagkruier

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

De handel in vroeger eeuwen

In vroeger eeuwen vond de handel grotendeels plaats op markten en in verkoophallen, zoals bijvoorbeeld de lakenhal en de waag. Er werd van overheidswege controle uitgeoefend op de kwaliteit van de aangeboden producten. In de diverse verkoophallen konden handelaren een standplaats afhuren. Nog voor de waren mochten worden verhandeld dienden zij door keurmeesters te worden gekeurd. Wanneer de waren in grotere hoeveelheden werden verhandeld, moesten zij vooraf worden gewogen in de stadswaag.

De Delftse stadswaag

Deze afbeelding van de Delftse stadswaag werd in 1730 vervaardigd door D.J.Bulthuys. Duidelijk zichtbaar is dat het gebouw samengesteld werd uit twee voormalige woonhuizen.
Waar deze eerste Delftse stadswaag heeft gestaan weten we niet, maar na de stadsbrand van 1536 werd op de Markt, achter het stadhuis, een nieuw waaggebouw neergezet. Hoewel het gebouw de functie van stadswaag inmiddels verloren heeft, staat het nog steeds tussen stadhuis en Wijnhaven, net ten zuiden van de Waagsteeg.

Aanvankelijk werd er voor dit waaggebouw één woning gebruikt, maar in 1644 kon het belendend perceel met het waaggebouw worden samen gevoegd waarna de huidige situatie ontstond. Althans wat het oppervlak betreft. Uiterlijk geeft het waaggebouw de huidige aanblik pas sinds 1770. Tot 1970 is de waag als zodanig in gebruik gebleven.
Dat het waaggebouw aan een gracht ligt is geen toeval. Vroeger werden veel goederen per schuit vervoerd en aan de grachtzijde van de waag waren dan ook grote gevelopeningen ten behoeve van het laden en lossen.

Boter en kaas

Van oudsher werd op de boerderijen rondom Delft boter en kaas van excellente kwaliteit geproduceerd. Met name in Midden-Delfland, het Harnasch en ‘t Woudt lagen de zuivelboerderijen die deze producten maakten. Het overgrote deel hiervan werd in Delft verhandeld, maar er werd ook veel uitgevoerd, tot in Vlaanderen toe. Schippers die bier voor de Delftse brouwerijen vervoerden namen veelal ook kaas en boter als bijlading mee. Wanneer de boeren zelf hun producten in de stad verkochten, maakten zij altijd van de gelegenheid gebruikt om meteen hun andere zaken hier te regelen. Denk hier bij aan het inslaan van goederen of een bezoek aan de notaris.

Controle en toezicht

Een van de eerste rechten die Delft als stad in de Middeleeuwen verkreeg, was het recht een waag te mogen exploiteren. Handelswaren boven de tien pond die per gewicht verkocht werden, moesten in de stadswaag worden gewogen. Deze verplichting was ingesteld om sjoemelen tegen te gaan. Immers wanneer Delft zich als marktplaats en handelsstad wilde profileren moest men ervoor zorgen dat de handel eerlijk verliep. Voor het wegen moest waaggeld betaald worden, een vorm van accijns die de stad een bron van inkomsten opleverde.

De naam Waag

De naam 'Waag' was aanvankelijk niet de naam van het gebouw waarin gewogen werd, maar voor het weeginstrument waarop het wegen plaatsvond. Het wegen geschiedde op een soort balans met twee zogenaamde waagschalen. Pas later ging men het gebouw zelf de Waegh noemen.

Waagkruier

Binnen de waag, en van de waag naar de wagens of schuiten buiten het gebouw, werden de goederen naar de bestemming gesjouwd of gereden. Dit werk werd gedaan door de waagkruier. Eén zo’n waagkruier was Lenaert Jansz die in de Hopsteeg woonde. In maart 1590 huwde hij met Annetgen Jansdr die uit Antwerpen afkomstig was.
Het hele waaggebeuren speelde zich uitsluitend op de benedenverdieping van het pand af. De bovenverdiepingen van beide woningen werden verhuurd. Eén aan het Sint-Eloygilde voor goud- en zilversmeden, de ander aan het apothekers- en artsengilde.


Floris Claesz van Dijck schilderde dit stilleven met kazen in 1613
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies