1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S2836

Wijnroeier

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Wijnroede

Anders dan de naam doet vermoeden heeft een wijnroeier niets met roeien te maken en handelt het ook niet uitsluitend om wijn. Een wijnroeier had tot taak vast te stellen wat de hoeveelheid vloeistof in een vat was. Die vloeistof kon van alles zijn; olie, wijn, traan, enz. De inhoud van het vat moest berekend worden om te kunnen bepalen hoeveel accijns een handelaar verschuldigd was. Een bekende Delvenaar in dit vak was Antoni van Leeuwenhoek, die naast zijn andere bezigheden wijnroeier was. Hoewel de wijnroeier in dienst van de stad was, konden ook particulieren of de handelaren een wijnroeier inhuren wanneer er twijfel was omtrent de hoeveelheid vloeistof in een vat.
Om wijnroeier te kunnen worden moest een examen worden afgelegd. Wijnroeier was een ambt van vertrouwen; alleen burgers van enig aanzien kwamen deze post in aanmerking. Wanneer de vaten voldeden aan de voorgeschreven maten, werden ze geijkt (van een merk voorzien). Zo wist de koper dat de inhoud van het vat overeenkwam met hetgeen dat was opgegeven.
De wijnroeier werd per geijkt vat betaald. Zo kreeg hij bijvoorbeeld voor een vat van vijftig liter een stuiver en voor een honderdlitervat anderhalve stuiver. Een okshoofd (232 liter) leverde zelfs drie stuivers op. Het totaal aan verdiensten per jaar kon oplopen tot zo'n 250 gulden, wat als bijverdienste niet onaardig was.

De beroepen van landmeter en wijnroeier gingen vaak samen; was men het één, dan was men ook het ander. Een goed voorbeeld hiervan is de hierboven genoemde wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek. Tot in de negentiende eeuw heeft het beroep van wijnroeier bestaan.
Wijnroeier Antoni van Leeuwenhoek
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies