geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Luijt, Willem Willemsz

From VerhalenWiki

(Redirected from Willem Willemsz Luijt)
Jump to: navigation, search
Het huis geheel links is Oude Delft 108
Willem Willemsz Luijt (Luyt, Luich) was een Delftse kunstschilder die eind zestiende eeuw geboren moet zijn. Immers in 1604 staat hij reeds vermeld als vader. Willem woonde op het Oude Delft, ongeveer ter hoogte van het huidige huisnummer 108. Dit is bij de hoek met de Boterbrug. Op dezelfde plaats vermeldt Historisch GIS het huis van de vader van kunstschilder Justus van Stuijling. In 1602 wordt Willem Luijt vermeld als stadsschilder, wonende in de 'Oranje Appel' nabij de kraan. Met 'de kraan' wordt vermoedelijk de hijskraan bedoeld die tussen de Boterbrug en de Nieuwstraat aan de gracht stond.

Justus Van Stuijling en Willem Luijt waren bovendien tijdgenoten. Zij hebben elkaar zeer zeker gekend en mogelijk invloed uitgeoefend op elkanders werk.
Er is van Willem Luijt geen werk bewaard gebleven en ook is niet bekend welke genres hij schilderde. Wel weten we dat Willem lid was van het Delftse Sint-Lucasgilde voor kunstschilders. En ook is bekend dat hij een zogenaamde kladschilder was.
Willem Luijt was gehuwd en had een aantal kinderen. Tussen 1604 en 1607 verhuisde hij van het Oude Delft naar het Noordeinde, nabij de Haagpoort. Tussen 1604 en 1618 werden zes van zijn kinderen begraven en op 9 augustus 1612 zijn vrouw. Op één na allen in de Oude Kerk, hetgeen doet vermoeden dat ook Willem zelf in de Oude Kerk begraven werd. Willem Willemsz Luijt zou in 1625 overleden zijn. Dit zou de Willem Willemsz kunnen zijn die op 9 januari 1625 in de Oude Kerk begraven werd.

Bronnen: DTB-Delft, Ecartico, Huizenprotocol 1585–1648, Historisch GIS, Haardstedenregister Delft, Kalden.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies